En ny undersökning från Specsavers visar att det finns stora kunskapsluckor hos svenskarna när det gäller orsaker till ögonrelaterade sjukdomar och bristande ögonhälsa. Trots att synen är högt prioriterad så lever svenskarna inte som de lär.

Undersökningen är en del av en internationell studie utförd bland 5 219 individer i fem europeiska länder. Den visar att svenskar anser att synen är det viktigaste sinnet (79 procent) och att åtta av tio använder sig av glasögon eller linser (81 procent). Men trots att synen är så viktigt för oss, beter vi oss inte alltid på ett sätt som är gynnsamt för vår syn.

Svenskarna svarar visserligen att det är viktigt att kontrollera sina ögon vartannat år (73 procent), men endast 44 procent agerar därefter. Och även om de allra flesta (87 procent) säger att de vet hur de ska använda kontaktlinser på ett hygieniskt sätt, bär fortfarande 53 procent sina linser för länge ibland och 52 procent missar att ersätta linsvätskan varje dag.

– Det är dags att ta ögonhälsan på allvar och börja agera därefter. Låt besöken till optikern bli en rutin precis som att du går till tandläkaren. Regelbundna kontroller hos en optiker gör att sjukdomar upptäcks i tidigt skede vilket gör att de kan behandlas mer framgångsrikt, säger Jan-Erik Erixon, leg optiker Specsavers.

Bristande kunskap om ögonhälsa och kost

Svenskarnas kunskap om ögonhälsa och kost brister också. De särskiljer sig i studien genom att i flera fall vara de med minst koll på hur kopplingen mellan kost, träning och ögonhälsa ser ut.

Endast ett fåtal av svenskarna (14 procent) vet att brist på fysisk träning kan leda till ögonsjukdomar och bara 18 procent känner till att övervikt kan leda till ögonsjukdomar. En av fem (20 procent) vet att grön starr är ett smärtfritt tillstånd och bara 29 procent vet att rökning kan orsaka ögonsjukdomar.

– Vi hoppas att rapporten kan fylla några av de kunskapsluckor som bevisligen finns och ge människor nödvändig information och stöd för att se efter sin ögonhälsa. Vi kommer fortsätta att arbeta proaktivt med att öka allmänhetens medvetenhet om hur viktigt det är med regelbundna synkontroller, säger Marita Bertilson, Sverigechef Specsavers.

Mer om Specsavers rapport
Undersökningen genomfördes under juli och augusti 2016 i Nederländerna, Danmark, Sverige, Finland och Norge. Ungefär 1000 intervjuer har genomförts av ett representativt urval i åldern 18-79 i varje land.