I dag lanseras en ny version av livsstilskursen Sundkurs, med stöd från Hjärt-Lungfonden, för att bidra till att vända den oroande folkhälsotrenden. Sverige har länge varit föregångare i att få ned riskfaktorer som kolesterol och rökning, men i dag tillhör svenskarna ett av de mest stillasittande folken i världen, trots att vi motionerar mycket.

Vi lever längre än någonsin men vissa livsstilstrender går åt fel håll, bland annat ökar stroke bland yngre och vi rör på oss allt mindre.

– Stillasittandet är den nya rökningen, som med största sannolikhet kommer att leda till att fler drabbas av hjärt-kärlsjukdom i framtiden. Då det är svårt att hitta korrekt information kring hur man själv kan förebygga hjärt-kärlsjukdom med hjälp av rätt livsstilsvanor har vi tagit fram Sundkurs som bygger på evidensbaserade råd från forskningsvärlden, säger Mai-Lis Hellenius, professor vid Karolinska Institutet.

Nya undersökningar visar att människor i Sverige är mer stillasittande än i andra delar av världen, och att vi äter för lite grönsaker och för mycket kött och andra animaliska produkter. Hjärt-kärlsjukdomar är redan idag den vanligaste dödsorsaken i Sverige, med 1,8 miljoner personer som är drabbade. Sundkurs är en satsning på att få ut råd kring levnadsvanor till både profession och allmänhet och sammanfattar internationell forskning kring förebyggande av hjärt-kärlsjukdom.

– Sundkurs är ett initiativ som syftar till att föra ut forskarnas kunskap om livsstilens betydelse för hjärt-kärlsjukdomar och andra kroniska sjukdomar. Med rätt prevention kan vi tillsammans vända den negativa trenden, men med nya riskfaktorer som stillasittande behövs också ny forskning för att se hur det påverkar folkhälsan i längden, säger Kristina Sparreljung, generalsekreterare Hjärt-Lungfonden.

Den nya versionen av Sundkurs tar ett helhetsgrepp om livsstilsfrågor och ger forskningsbaserade fakta och råd kring livsstilsfaktorer som påverkar vår hälsa, som mat, motion, sömn, stress, rökning, alkohol.


Kort om Sundkurs:

  • Sundkurs är en digital kurs som bygger på forskning och evidens kring livsstil och hälsa.
  • Kursen används flitigt inom svensk hälso-och sjukvård och har använts av 500 vårdenheter och utbildat 100 000 personer. Den första versionen av Sundkurs lanserades 2009
  • Sundkurs rekommenderas av myndigheter som Socialstyrelsen, Livsmedelverket och Vårdguiden/1177.
  • Sundkurs innehåll; 1) allmänt om livsstil och hälsa, 2) fysisk aktivitet, 3) mat, 4) nikotin och alkohol, 5) stress och sömn, 6) pedagogik/hur ändrar man en vana.

Sundkurs nya version är gratis och tillgänglig för alla HÄR