Igår presenterade regeringen statsbudgeten för 2016. Budgeten innehåller flera satsningar på jobb, skola, välfärd och klimat, såväl riktade som generella. Men totalt sett ger budgeten inga tillskott till sjukvården under 2016 jämfört med 2015.

Regeringen aviserade bland annat en generell förstärkning om en miljard till sjukvården, men i realiteten innebär satsningen oförändrat tillskott och ökade kostnader för Region Skåne. Dessutom uteblir kompensation för flertalet andra satsningar.

– Det är bra att regeringen aviserar ett generellt statsbidrag istället för ett riktat. Det innebär en bredare förstärkning där landstingen och regionerna själva väljer hur medlen bäst ska användas, säger Henrik Fritzon (S), regionstyrelsens ordförande.

– Men vi kan samtidigt konstatera att statsbidragen totalt sett är oförändrade, och att flera av de satsningar som presenteras kommer att innebära förhöjda kostnader för regionen. Det går inte i linje med den svenska sjukvårdens ekonomiska läge som är kraftigt ansträngd, säger Henrik Fritzon (S).

– Vi har ett stigande behov av sjukvård, en medicinsk och teknisk utveckling som blir allt mer avancerad och ökande läkemedelskostnader. För att gå i takt med den utvecklingen och för att kunna skapa en långsiktig stabilitet behövs mer resurser, säger Henrik Fritzon (S).

– Ur hälso- och sjukvårdsperspektiv ser jag positivt på regeringens ingång i att arbeta för en mer jämlik vård. Däremot kan man ha synpunkter på finansieringen från staten av dessa satsningar till de som ska utföra arbetet i verkligheten. Vi kompenseras inte fullt ut och det är beklagligt, säger Anders Åkesson (MP), regionråd och gruppledare för MP i Region Skåne.