Just nu pågår ett test på akuten Sahlgrenska sjukhuset där patienter med lindriga besvär får träffa en sjuksköterska istället för läkare. Förhoppningen är att det ska ge kortare väntetider. Samtidigt får sjuksköterskan använda mer av sin kompetens och kan avlasta läkarna med enklare bedömningar.

Sedan den 19 januari pågår ett projekt med sjuksköterskemottagning på akuten vid Sahlgrenska sjukhuset. Projektet innebär att en erfaren sjuksköterska med specialistutbildning tar hand om patienter med lindriga och okomplicerade besvär. Med lindrigare besvär menas exempelvis sårskador, lindriga urinvägsinfektioner och lättare allergiska reaktioner. Det kan även handla om att hjälpa patienter som är i behov av remiss till röntgen eller hjälp med provtagning.

Behöver inte vänta på att få träffa en läkare
Med hjälp av sjuksköterskemottagningen hoppas man kunna korta väntetiden för patienter som egentligen inte behöver träffa en läkare. Det berättar Jan Andreasson, vårdenhetschef på akuten vid Sahlgrenska sjukhuset.

– Tidigare fick dessa patienter träffa en läkare och riskerade att få vänta väldigt länge eftersom läkarna måste prioritera de mest allvarligt sjuka och skadade. Med detta projekt hoppas vi kunna korta patientens väntetid och totala vistelsetid på akuten. Samtidigt tror jag det ökar medarbetarnas arbetsglädje och tar tillvara på mer av sjuksköterskornas kompetens, säger han.

Patienterna kommer inte att märka någon skillnad, utöver att de inte längre behöver vänta på att få träffa en läkare innan de kan bli bedömda. Istället sköter sjuksköterskan hela besöket, från bedömning tills att patienten är hjälpt och kan få åka hem igen. Det är den stora skillnaden från tidigare snabbspår, där sjuksköterskor visserligen gjort bedömningar, men där läkare alltid har fått ge sitt godkännande först.

Enbart positiva reaktioner från patienterna
Den medarbetare som till en början bemannar sjuksköterskemottagningen heter Kenneth Jönsson. Han har arbetat på akutmottagningen vid Sahlgrenska sjukhuset sedan 2001 och har flera specialistutbildningar, bland annat inom akutsjukvård och blir snart färdig specialist i medicinsk vård. Även om det är för tidigt att utvärdera testet med sjuksköterskemottagning upplever han redan att det har fått effekt på väntetider och responsen från patienterna har bara varit positiv.

– Den vanligaste reaktionen är att patienterna blir förvånade över hur snabbt de får hjälp och konstaterar att ”det här gick ju fort”. De hade förväntat sig att få sitta och vänta i flera timmar och blir positivt överraskade när de får en bedömning så snabbt, säger han.

Men även för egen del tycker han att projektet är positivt.

– Det är stimulerande och gör att jag kan ta tillvara på det jag har lärt mig i jobbet och under utbildningar genom åren. Det är även stimulerande att det här kanske öppnar upp en ny karriärväg för sjuksköterskor.

Ska utvärderas till sommaren
En ordentlig utvärdering av projektet kommer att göras efter sommaren och därefter beslutar man om man ska fortsätta och huruvida konceptet ska utökas till att gälla fler patientgrupper. Själv hoppas Kenneth Jönsson på att man ska dra nytta av konceptet redan till sommaren när alla turister kommer till Göteborg.

– Under sommaren gör turistströmmarna att det blir fler enklare ärenden så som allergier och sårskador. Då tror jag att det vore värdefullt att ha igång sjuksköterskemottagningen för att undvika att det blir långa väntetider.