Nu lanserar Zeifie smartphone-appen som ska få kvinnor att känna sig tryggare. Zeifie gör det möjligt att kalla på hjälp från andra att hjälpa till i en utsatt situation. Appen har lanserats för både iOS/iPhone och Android. Efter ett inledande test på den svenska marknaden planeras för internationell expansion.

Zeifie föddes ur tanken och viljan att kvinnor ska kunna ta för sig av livet utan att begränsas av rädsla och otrygghet. Det kan tyckas självklart, men statistiken säger annorlunda. Trots att Sverige anses som ett av världens säkraste länder så visar Folkhälsomyndighetens nationella folkhälsoenkät att var tredje kvinna är rädd för att gå ut ensam. Och enligt Nationella Trygghetsundersökningen som Brottsförebyggande Rådet genomför årligen känner sig var fjärde kvinna otrygg, 10 procent i så stor utsträckning att de inte går ut själva på kvällen.

”När jag började träna självförsvar blev jag intresserad av frågor om personsäkerhet. Med min bakgrund som entreprenör var det naturligt att betrakta kvinnors trygghet som ett problem som teknik och kollektivt engagemang skulle kunna bidra till lösningen på. Zeifie är ett svar på det här stora behovet hos kvinnor och det är väldigt roligt att vi nu kan lansera vår tjänst på den svenska marknaden.” säger Michaela Holtz, VD för Refreeze AB, företaget bakom Zeifie, och upphovskvinnan bakom idén och konceptet för Zeifie.

Zeifie är en app för personsäkerhet som kan kopplas till olika typer av hårdvara, t ex en knapp, ett armband eller en smart klocka. När appen aktiveras skickas ett larmmeddelande till i förväg utvalda mottagare. Det som gör Zeifie unikt är att den även skickar larmet till människor i närheten, oavsett om användaren i nöd känner dessa personer eller inte. Alla kan ladda ner appen, registrera sig som användare, och ta emot larmmeddelanden från andra. På så vis skapas en gemenskap av människor som tillsammans vill göra samhället tryggare för andra.

”Kvinnors otrygghet påverkar också män. Dels genom oro för nära och kära, men också för att män blir misstänkliggjorda. Så kvinnors otrygghet är inte en kvinnofråga, utan en samhällsfråga. För att lösa problemet behöver vi hjälpas åt och det behövs verktyg och mekanismer som underlättar. Min förhoppning är att Zeifie ska kunna spela en roll både när det gäller att hjälpa personer i nöd och för att bidra till att förändra de attityder som gör att kvinnor känner sig otrygga.”, säger Michaela Holtz.