Snart är det dags för Sveriges båtägare att lägga i sina ögonstenar. Men det går inte alltid problemfritt. I Sverige finns drygt 750 000 fritidsbåtar, och våren är en högtid för de båtägare som äntligen får sätta dem i sjön. Men sjösättningen märks också i olycksstatistiken. Båtar tappas från kranar eller välter på transportvagnar – men bland de vanliga skadorna finns också att man glömmer att sätta i pluggen till länshålet.

– Det kan låta lite löjligt att glömma bottenpluggen, men det är faktiskt en klassisk miss som ger 20-talet skador bara hos våra kunder. I värsta fall tar båten in så mycket vatten att den sjunker, säger Dan Falconer, båtexpert på If.

Nästan oavsett hur stor båten är finns det många moment att tänka på innan den är färdig för årets säsong. Det bästa sättet att undvika missöden är helt enkelt att inte ta genvägar i förberedelserna, utan att vara lugn och metodisk.

– När en olycka väl händer beror det oftast på att man stressat, kanske för att suget efter första båtturen är så stort, säger Dan Falconer.

Här är de fem vanligaste skadorna vid sjösättning:

– Båt som tappas från en kran eller lyftanordning

– Båt som tar in vatten eller sjunker, exempelvis genom att man glömt sätta i pluggen

– Glömt att fälla upp motorn, så att den slår i botten och går sönder

– Skada på båt som transporteras på trailer och surrats för dåligt

Ifs checklista för en säker sjösättning:

– Kontrollera skrovgenomföringar och avstängningskranar. Tänk på att kolla tätheten på ventiler i både öppet och stängt läge.

– Kontrollera tätningsbälgar för INU- och segelbåtsdrev. De ska bytas med jämna mellanrum. Kontrollera bytesintervall med tillverkaren om du är osäker.

– Kontrollera att slangklämmor är väl åtdragna genom att vrida och dra i dem. Två motstående slangklämmor vid varje genomföring rekommenderas.

– Se efter att impellern är hel och mjuk. Byt vid behov.

– Dra åt utombordarens tvingskruvar, bultar och motorlås enligt tillverkarens anvisningar.

– Gasolanläggningen är viktig för din och båtens säkerhet, gör därför läckagetest samt kontrollera om det finns sprickor på gasolslangarna. Byt vid minsta osäkerhet.

– På många utombordsbåtar är kabelgenomföringen i motorbrunnen utsatta för åldrande. Vatten kan komma in mellan skroven. Bristfälliga genomföringar är en vanlig orsak till sjunkskador.

– Sätt tillbaka logg- och ekolodsgivaren.

– Fungerar länspumpen och nivåbrytaren? Har du manuell pump bör du provpumpa.

– Risken för stöld är stor vid sjösättningen. Därför är det bäst att montera stöldbegärlig utrustning så nära sjösättningen som möjligt.

– Direkt efter sjösättningen; starta motorn, lyft på durkar och motorrumskåpa. Kontrollera att det inte läcker från slangar och filter som blir hårda och spröda med tiden. Ha för vana att ha regelbunden tillsyn på båten första dygnet.