För kvinnor på flykt i och från Syrien råder akut brist på det allra nödvändigaste. Inför den internationella kvinnodagen delar Röda Korset ut ett nöd-kit anpassat för kvinnornas behov. Det innehåller bland annat bindor, underkläder, ficklampa och visselpipa. Nöd-kit finns att köpa i Röda Korsets gåvoshop på nätet.

– I krigets Syrien kämpar kvinnor dagligen för familjens överlevnad. Hon ska skaffa fram kläder, mat och vatten, vårda barn och gamla och söka efter saknade familjemedlemmar. Hennes egna behov och säkerhet prioriteras ofta bort, inte sällan med förödande konsekvenser, säger Ulrika Årehed Kågström, generalsekreterare i Röda Korset.

Ulrika Årehed Kågström var nyligen i Syrien och i Irak och Libanon för att besöka Röda Korsets verksamhet för syriska flyktingar. Det är nu fyra år sedan kriget startade och den humanitära situationen för befolkningen och flyktingar i grannländerna är svår. Idag behöver 12,2 miljoner människor nödhjälp i Syrien. Sedan 2012 har antalet internflyktingar, människor som är på flykt i sitt eget hemland, ökat från 1 miljon till 7,8 miljoner. Syriens folk kommer att behöva hjälp under lång tid framöver. Röda Korset bidrar med bland annat mat, rent vatten och sjukvård.

– De humanitära behoven bland Syriens internflyktingar är bortom vår fantasi. Röda Korset når redan miljontals människor med nödhjälp. För att hjälpa och uppmärksamma kvinnornas utsatta situation har vi som mål att dela ut 50 000 nöd-kit till kvinnor i Syrien under våren, säger Malin Barnö, projektledare för insamlingen.

Röda Korsets nöd-kit för kvinnor innehåller både produkter som underlättar den dagliga personliga hygienen, men också klädesplagg som gör det enklare och säkrare att vistas utomhus. En ficklampa gör ärenden utanför bostaden tryggare efter mörkrets inbrott och den medföljande visselpipan kan användas för att påkalla uppmärksamhet vid angrepp.