I går torsdagen den 26:e mars fattade Borås Kommunfullmäktige beslut om att bolaget nu kan gå vidare med projektet att bygga ett nytt avloppsrenings- och kraftvärmeverk på Sobacken i Borås.

Föranlett av detta beslut har idag fredagen den 27:e mars ett extrainsatt styrelsemöte hållits för Borås Energi och Miljö. På mötet togs ett slutligt beslut om att projektet nu går in i nästa fas.

I december 2014 vann miljötillståndet laga kraft, detaljplanen för området är godkänd och upphandlingar pågår nu för de stora entreprenaderna i projektet. Men nu efter beslutet i Kommunfullmäktige går projektet över i en mer aktiv fas.

Det som först kommer att påbörjas är markförberedande arbete. Skog kommer att fortsättas tas ner och marken ska färdigställas och därefter börjar byggnation av respektive anläggning.

Målsättningen är att anläggningarna ska kunna tas i drift under 2018.

Fortsatt öppen kommunikation om projektet

Bolaget har under hela projektet strävat över en öppen kommunikation om vad som händer och sker inom projektet. Detta kommer vi fortsätta med även nu i den nya fasen. Bolaget kommer bland annat att etablera ett besökscenter på Sobacken som kommer kunna ta emot besökare och visningar av vad som händer på Sobacken.

Lördagen den 9:e maj är det öppet hus för allmänheten på Sobacken och då har man möjlighet att få se hur den nuvarande verksamheten på Sobacken fungerar samt hur planerna är för framtiden.