Läkemedelsverket har besökt specialbutiker för utländska livsmedel i Stockholm, Malmö och Uppsala. I 14 av de 27 besökta butikerna fanns utländska läkemedel till försäljning. Mest omfattande var försäljningen i butiker med polsk inriktning, där 8 av 9 butiker sålde polska läkemedel. Om läkemedel säljs på fel sätt, kan man inte lita på att de är säkra att använda. Försäljningen skedde öppet, vilket tyder på bristande kunskap om regelverket.

-Det finns flera risker med att läkemedel som inte är godkända säljs på det här sättet: Kvaliteten av läkemedlen kan inte garanteras eftersom de inte distribuerats på ett säkert sätt, läkemedlen kan inte återkallas och det finns inga garantier för att läkemedlen är äkta. Samtidigt saknas farmaceutisk rådgivning eller information på svenska, säger .

Sedan flera år tillbaka kan andra aktörer än apotek, som exempelvis livsmedelsbutiker och bensinstationer, sälja vissa receptfria läkemedel. Läkemedel är dock inte vilka varor som helst. Om de används eller hanteras på fel sätt kan även receptfria läkemedel orsaka stor skada. Därför ställs höga krav på den som vill sälja läkemedel. Bland annat måste läkemedlen köpas in på rätt sätt och de måste ha svensk text och vara godkända i Sverige för försäljning utanför apotek.

Efter att Läkemedelsverket fått rapporter om försäljning av läkemedel som inte är godkända i Sverige i specialbutiker för utländska livsmedel, så valde verket att besöka ett urval av butiker tre svenska städer. I 14 av 27 besökta butiker fanns läkemedel som inte var godkända i Sverige. Totalt identifierades 150 olika läkemedel utan tillstånd att säljas, 133 av dessa hade polsk text. Läkemedlen med polsk text var till exempel nässprayer, värktabletter och allergitabletter. Några av läkemedlen var narkotikaklassade och några var antibiotika.

Läkemedelsverket vill uppmuntra kommunernas lokala inspektörer och andra som besöker livsmedelsbutiker att uppmärksamma felaktig försäljning av läkemedel, särskilt då läkemedlen inte är godkända i Sverige. Eftersom försäljningen ofta sker av okunskap, behövs information till berörda handlare. Försäljningen kan också anmälas till Läkemedelsverket, eller i lämpliga fall till Polisen.

Råd för köp av läkemedel i butik
-Köp bara läkemedel med svensk text
-Köp bara hela, oöppnade förpackningar
-Köp inte läkemedel av privatpersoner

Läkemedlen kan ha hanterats på fel sätt och du vet inte vad du får