Rättighetshavare till film och TV-serier går nu ihop i syfte att minska den illegala fildelningen i Sverige. Initiativet, som kallas Spridningskollen, bygger dels på en informationskampanj men också på att upphovsrättsinnehavare nu kommer att börja utnyttja den juridiska möjligheten att utan ett domstolsbeslut direkt avkräva fildelare ett skadestånd.

Sverige är ett av de länder i Europa där illegal fildelning är som mest utbredd. Enligt analysföretaget Excipio har mer än 134 miljoner filmer eller TV-serier delats i Sverige i år, vilket motsvarar mer än 13 filmer eller TV-serier per invånare. Det är en jämförelsevis hög siffra – i Tyskland ligger motsvarande siffra exempelvis på 0,4 filmer eller TV-serier per invånare.

Medan spridning av upphovsrättskyddat material har minskat med 42 procent i Tyskland under januari – april detta år, jämfört med samma period 2015, så rör det sig om en minskning på endast 3 procent i Sverige.

– Det här är baksidan av att Sverige är en framstående IT-nation, säger Gordon Odenbark på Gothia Law, som medverkar i initiativet på rättighetsinnehavarnas begäran. Problemet är att det knappast uppfattas som olagligt att ladda ned några avsnitt av favorit TV-serien eller en film som gått på bio. Första delen av detta initiativ är därför att informera om att det faktiskt är olagligt. Senare i höst kommer vi också att börja skicka ut kravbrev till dem som delar TV-serier och filmer illegalt på nätet.

Spridningskollen arbetar på två fronter för att minska den illegala fildelningen i landet. I första skedet lanseras en bred informationskampanj på Youtube och genom Smartclip med syfte att öka kunskapen om att det är olagligt att ladda ned upphovsrättsskyddat material. I ett senare skede kommer Gothia Law och Spridningskollen också att börja skicka ut kravbrev till de som fildelat upphovsrättskyddat material.

Rent tekniskt går det till så att en särskild programvara identifierar de IP-adresser som använts för att sprida filmer eller TV-serier illegalt samt vilken internetleverantör som tillhandahåller IP-adressen. Till skillnad mot andra insatser som görs för att stävja illegal fildelning utgår Spridningskollens programvara inte från var servern står utan tittar enbart på var användarna finns.

– Man kan jämföra det med en fartkamera. På samma sätt som en fartkamera bara registrerar dem som kör för fort, loggas bara de internetanvändare som utan tillstånd fildelar upphovsrättsskyddat material, säger Gordon Odenbark.

Efter att en användare ”fastnat i fartkameran” undersöks vem som har haft IP-adressen vid tillfället för fildelningen och därefter skickar Gothia Law och Spridningskollen ett brev med krav om ersättning hem till användaren. Inledningsvis är kravet 2 000 kronor, vilket vid en internationell jämförelse är lågt. Längre fram kommer beloppet att utvärderas tillsammans med Spridningskollens uppdragsgivare.

– Visst kan det verka hårt att ge sig på enskilda fildelare på detta sätt men ska vi få till en beteendeförändring så är det nog nödvändigt. Ett liknande initiativ har drivits i Tyskland och Finland och det har visat sig fungera.

– Ytterst handlar det i någon mening om film- och TV-branschens överlevnad. Illegal fildelning av upphovsrättskyddat material kostar årligen kultursektorn många miljoner kronor i uteblivna intäkter. Med Spridningskollen vill vi se till att TV- och filmbolag får betalt för sitt arbete, så att de kan fortsätta att driva sin verksamhet, säger Gordon Odenbark.

I nuläget bevakar Spridningskollen på uppdrag av sina klienter upphovsrätten för ett 150-tal film- och TV-titlar, och den smarta tekniken gör att man snabbt kan bygga ut bevakningen med fler titlar.

Om statistiken: Datan har tagits fram av analysföretaget Excipio och baseras på Peer-to-Peer-delningar för serier och filmer i bittorrent-nätverk.