Den 1:a oktober 2015 introduceras de nya svenska sedlarna. Utöver nya ansikten på de gamla valörerna introduceras även den efterlängtade 200-kronorssedeln, och så klart 2-kronan.

Dessa förändringar innebär en del omställningar för verksamheter som sysslar med kontanthantering, speciellt för Sveriges handel kan de nya sedlarna ställa till det i verksamheten. Det är många rutiner kring hanteringen och det är utrustning där sedlarna ska ha plats, räknas, kontrolleras och förvaras.

Ett exempel är sveriges alla sedel- och myntvågar som nu behöver omkalibreras om det är möjligt. Går det inte att uppdatera vågarna måste enheten ersättas. Det finns en risk att kontantsorterare kommer ha svårigheter att hantera nya sedlar, och sedelräknare kan behöva bytas.

Ett annat problem är alla kassalådor i Sverige som fram tills idag huvudsakligen varit utrustade med 4 stycken sedelfack. I samband med introduktionen av den nya 200-kronorsedeln tvingas tusentals företagare förvara den nya sedeln tillsammans med andra sedlar. Den nya sedeln har också ett annat mått, den är mindre vilket gör att den lätt kan försvinna bakom och komma mellan andra sedlar.

För att undvika problem rekommenderas att se över den utrustning som finns på företaget idag och ta handling för att hjälpa personal och förenkla omställningen. Bankerna flaggar för ett kontantlöst samhälle, men med nya sedlar kommer det inte att hända än på några år.