Skräddaregården Erikstorp AB beslutade om att anlägga en damm, vilket Läns­styrelsen godkände, i samband med att man bygger ett nytt bostadsområde i Bergadalen, Bollebygd. Totalt grävde man ut cirka 7000 kvm jordmassor för att skapa dammen.

På grund av tungt regn, precis när utgrävningen var färdig, rasade de kringliggande jordmassorna ner i bäcken, på grund av att underlaget inte hunnit sätta sig. Bäcken och Nolån är en lekplats för bland annat öring och därför var det av stor vikt att vidta åtgärder och sanera bäcken. Området kring bäcken ska nu åter­ställas och få ett naturlikt utseende samt att dammen ska stabiliseras så att den blir säkrare.

Norconsult anlitades för att genomföra en utredning av bäcken samt komma med förslag på åtgärder. Det vi kom fram till var att grumlingen orsakat en tillfällig störning, men inga permanenta skador har uppstått. De förslag på åtgärder som presenterades var bland annat att schakta bort massor från slänten uppströms, jämna ut slänten nedströms från dammen och förse dammen med en bräddning.

Arbetet ska vara utfört senast den 1 april 2016.