Krockprov med motorcykel och vägräcken har för första gången genomförts i Sverige. Och resultatet är slående – motorcyklister kan se fram emot säkrare vägräcken. Det visar fyra krockprov som försäkringsbolaget Folksam låtit genomföra på VTI:s krockbana i Linköping.

– Folksams tester med just motorcykel och vägräcken är de första som någonsin har gjorts i Sverige, det här öppnar också upp för en fortsättning, säger Jan Wenäll, forskningsingenjör på VTI:s krockbana.

VTI har medverkat i två olika projekt med fokus på ökad mc-säkerhet. I det första projektet har VTI, tillsammans med SMC (Sveriges motorcyklister) och SVBRF (Svenska väg- och broräckesföreningen), genomfört en litteraturstudie med syfte att kartlägga vägräckens funktion vid en motorcykelolycka. I det andra projektet, initierat och lett av Folksam, har fyra fullskaliga krockprov med olika skydd monterade på vägräcken genomförts.

Resultaten från de båda projekten ledde fram till ett avslutande test där även räckets ovansida skyddades med en enkel prototyp av plast, vilket visade sig fungera utmärkt.

– Även om detta ännu bara rör sig om en enklare prototyp, så tror jag att det här är första gången som vi verkligen har en funktionsduglig idé om hur man effektivt kan minska skadorna på en motorcyklist som krockar med ett vägräcke.

Anledningen till det positiva resultatet är helt enkelt att det finns mindre vassa och utstickande detaljer att fastna eller skada sig på. Motorcyklisten fastnar inte utan glider med. Det är fortfarande farligt, men inte lika farligt som att fastna.

Det handlar om att ”gömma undan” vassa plåtkanter som stolptopparna och ovansidan på räcket utgör. Det går att lösa på många andra sätt, plaströret var ett sätt att visa hur ett befintligt räcke går att förändra med enkla medel.

– Jag har sett att många omkomna motorcyklister slår sig illa på räckets ovansida och att armar och ben riskerar att hamna på räckets baksida och trassla in sig i stolpar, säger Jan Wenäll.

VTI:s krockbana utför vanligen godkännandeprov av vägräcken enligt en europanorm, där prov med motorcyklar ännu inte är fullt ut inkluderade. Erfarenheterna av motorcykelproven på VTI kommer att kunna användas även i det fortsatta internationella standardiseringsarbetet.

Krockprov med mc mot vägräcke.

Filmen visar krockprov med mc mot vägräcke som försäkringsbolaget Folksam låtit VTI genomföra på institutets utomhuskrockbana i Linköping 2015. Krockproven ingår som del i ett projekt där Folksam har studerat mc-olyckor. I krockproven är olika mc-skydd (underglidningsskydd) monterade på ett standardvägräcke med W-profil.