Etiopien har drabbats av den värsta torkan på 50 år och miljontals människor är nu i behov av akut hjälp i form av vatten och mat.  Samla ihop pengar och skicka ut dem så snart som möjligt så att vi kan få ut mat till behövande. Låt oss se till så att barnen inte missar ett läsår i skolan och så att människor inte behöver fly från sina hem, säger Gert Fållsten, svensk pingstmissionär på plats i landet.

Efter månader av torka är nu bristen på mat och vatten ett faktum i Etiopien. Rop på hjälp kom redan i höstas då uteblivet regn gav första tecknet på en kommande katastrof. På grund av brist på vatten har människor inte kunnat skörda sina grödor och många har förlorat sina boskapsdjur, vilket många gånger är deras enda inkomstkälla.

– Det är torrt. Man har inte fått någon skörd. Man förvarar inte maten år från år, utan säljer den, nu har man tappat både sin egen mat och den man ska sälja. Detta innebär att man inte har någon inkomst. I områden som absolut inte borde ha brist på mat hann skörden torka ut innan den var mogen. I vissa områden förvärras situationen ständigt. Det är ett måste att organisationer går in, annars kommer en stor katastrof som den på 1980-talet, säger Gert Fållsten.

Idag är 10 miljoner människor i Etiopien i behov av akut hjälp för att överleva, många av dem är barn. FN varnar för att siffran kan komma att fördubblas de närmaste månaderna. Man ser inte mycket av ”skinn och ben”, men det syns att det är brist på mat. Barnen får inte nog med mat. Det är många som behöver hjälp under kortare tid. Man talar om att det finns de som behöver hjälp med mat från en månad upp till sex månader. Jag har hört folk berätta att de börjat äta varannan dag, säger Gert.

PMU och svensk pingstmission har under många års tid jobbat i Etiopien och har långa och goda relationer i landet. Tillsammans med pingstförsamlingarna i Jönköping och Värnamo har PMU startat en insamling för de drabbade. Genom partnerskap med EMWACDO och EHBC, som är lokalt förankrade organisationer med personal på plats i drabbade områden, kan hjälp snabbt nå ut och människor förses med vatten, mat och inkomstmöjligheter. Svensk pingstmission räddade hundratusentals människor i Etiopien under 1970 och 80-talet. Vi kan göra detsamma idag!, säger Gert Fållsten.