Den 7 juli arrangerar Frälsningsarmén ett livsviktigt seminarium: Människohandel – ett svenskt problem som kräver en svensk lösning. Bland de medverkande är generalsekreterare Anders Pettersson, ECPAT, riksdagsledamot och ordförande i S-kvinnor Carina Ohlsson, chef på Stockholmspolisens prostitutionsgrupp, Simon Häggström och Frälsningsarméns jurister i arbetet mot människohandel Madeleine Sundell och Emma Cotterill.

Människohandel är ett tydligt brott mot de mänskliga rättigheterna där de utsatta utför olika former av arbete under tvång eller hot. Vi måste stå upp för de utsatta när samhället sviker. Vår tids slaveri behöver en svensk lösning.

En katastrof i det dolda.

I Sverige finns en dold marknad med män, kvinnor och barn som pågår under samhällets radar. Frälsningsarmén är en handlingskraftig och pålitlig röst för att motverka människohandel i alla former. Tillsammans arbetar vi gränsöverskridande med myndigheter och andra frivilligorganisationer.

På uppdrag av Länstyrelsen och genom Civila Plattformen mot Människohandel leder vi idag. en pilot av ett Nationellt Stödprogram som syftar till att erbjuda ett förbättrat och kompletterande stöd till utsatta för människohandel och exploatering. Men människohandel kvarstår och är resurskrävande.

Vi har bjudit in utvalda experter för att lyfta fram flera viktiga perspektiv. Låt oss lyfta fram den här katastrofen i ljuset och samla våra krafter för att motverka den. Vi måste stå upp för alla människors okränkbara värde, skriver Frälsningsarmén i ett pressmeddelande.