En ny undersökning från den internationella organisationen WaterAid avslöjar att många människor skippar att tvätta händerna efter toalettbesök, och män har sämre handhygien än kvinnor. Enligt undersökningen undviker var fjärde man att tvätta händerna efter att ha besökt toaletten. ”En bra handhygien håller oss friska och räddar liv”, kommenterar WaterAid Sveriges generalsekreterare Cecilia Chatterjee-Martinsen.

I en ny undersöknings som WaterAid har genomfört om hygienvanor avslöjas att män generellt har sämre handhygien än kvinnor. I undersökningen säger 26 procent av männen att de inte alltid tvättar händerna efter att de har varit på toaletten. Motsvarande siffra för kvinnor är 18 procent. 61 procent säger också att de inte alltid tvättar händerna innan maten, och nästan var femte person, 19 procent, tvättar inte heller händerna innan de ska laga mat. Många missar också att torka händerna efter tvättning, något som är oerhört viktigt. Trots att blöta händer sprider 1 000 gånger fler bakterier än torra uppger 60 procent att de inte torkar händerna ordentligt.

Undersökningen presenteras inför Internationella Handtvättardagen som infaller varje år den 15 oktober. Syftet är att uppmärksamma hur viktigt det är med bra handhygien för förbättrad hälsa och minskad risk för sjukdomsspridning.

WaterAid Sverige generalsekreterare Cecilia Chatterjee-Martinsen kommenterar:

– En bra handhygien håller oss friska och räddar liv eftersom det är det första och mest kostnadseffektiva skyddet mot diarrésjukdomar och andra infektioner. Trots det saknar mer än vart tredje sjukhus i låginkomstländer möjlighet för personal och patienter att tvätta sig med tvål och rent vatten, vilket får fruktansvärda konsekvenser. Varje dag dör nästan 900 barn av diarrésjukdomar orsakade av bristande hygien, smutsigt vatten och dålig sanitet, och på Internationella Handtvättardagen vill vi därför uppmärksamma hur viktigt det är med bra handhygien och tillgång till rent vatten och tvål i hem, på skolor och på sjukhus.

Om undersökningen

Undersökningen genomfördes i Storbritannien av YouGov på uppdrag av WaterAid. Här kommer ytterligare resultat från undersökningen:

– 26 procent av männen tvättar inte alltid händerna efter toalettbesök. Motsvarande siffra för kvinnor är 18 procent.

– 61 procent tvättar inte alltid händerna innan de ska äta.

– 19 procent tvättar inte alltid händerna innan de ska laga mat.

– 36 procent skulle undvika att dejta en person som inte tvättar händerna regelbundet.

– 65 procent tvättar händerna fel eller för kort tid (rekommenderat är minst 20 sekunder).

– 60 procent torkar inte händerna ordentligt efter handtvätt.

Fakta om handhygien

– Sjukdomar orsakade av bakterier smittar framförallt via händerna. Det beräknas att om fler människor regelbundet tvättade händerna med tvål och rent vatten kunde upp till 230 000 liv räddas varje år.[1]

– Ett enda gram av mänsklig avföring kan innehålla 10 miljoner virus och en miljon bakterier.[2]

– Fuktiga eller blöta händer kan sprida upp till 1 000 gånger fler bakterier än torra händer.[3]

– Satsningar på hygien är ett av de mest kostnadseffektiva sätten för att förbättra den generella hälsan i ett land, enligt Världsbanken.[4]

– Bristande hygien och dålig tillgång till sanitet bidrar till uppskattningsvis 88 procent av barnadödligheten orsakad av diarrésjukdomar.[5]

– Diarrésjukdomar är den nästa vanligaste dödsorsaken i världen för barn under fem års ålder.[6]

– Regelbunden handtvätt med tvål och rent vatten kan minska risken att drabbas av diarrésjukdomar med 47 procent.[7]

– God handhygien är avgörande för att bekämpa undernäring, framförallt hos små barn.[8]

– Bra handhygien är avgörande för en fungerande sjukvård. Trots det saknar personal och patienter på 35 procent av sjukhusen i låg- och medelinkomstländer möjlighet till handtvätt med tvål och rent vatten.[9]