Redan direkt efter examen får män högre lön än kvinnor, rapporterar Medlingsinstitutet. I årets rapport om löneskillnaderna mellan kvinnor och män har man tittat närmre på några grupper av nyexaminerade och analyserat studenternas förväntningar och löneskillnader på deras första jobb.

Vid drygt 30 procent av de högskoleutbildningar som undersökts får manliga nyexaminerade högre lön de första åren jämfört med de kvinnliga. Störst var löneskillnaderna bland nyutbildade läkare, högskoleingenjörer, ekonomer och journalister. Minst var den inom gruppen gymnasielärare i matematik och naturvetenskap.

Skillnader mellan män och kvinnors löner förklaras ofta med kvinnornas föräldraledighet. Medlingsinstitutet tror att även förväntningar på den framtida lönen och skillnader i förhandlingstaktik spelar roll. De grupper som förväntade sig en högre lön fick det i allmänhet också.

De manliga studenternas förväntningar på lönenivån är i genomsnitt högre än kvinnornas, enligt konsultföretaget Universums undersökning av ekonomistudenter. Forskning tyder på att kvinnor generellt oftare håller tillbaka sina löneanspråk i löneförhandlingar jämfört med män. Och även om de inte gör det, så erbjuds de ändå lägre lön.

Högst lön efter examen vid Handelshögskolan i Stockholm
Allra högst förväntad och faktisk lön har studenter som tagit examen vid Handelshögskolan i Stockholm. Både kvinnor och män, även om männens förväntningar och löner var allra högst.

Läs rapporten från Medlingsinstitutet HÄR