Ljus i advent

nov 30, 2014

December till februari är den period på året då det inträffar flest bränder i bostäder i Sverige. Antalet utryckningar på grund av levande ljus ökar för varje adventsdag och är flest den 4:e advent.

TIPS FÖR BRANDVARNAREN
• Byt batteri en gång om året

• Rengör utsidan med en dammsugare en gång om året

• Kontrollera minst en gång i kvartalet att brandvarnaren fungerar. Tryck in testknappen. Om brandvaranaren då piper fungerar den.

• Byt ut brandvarnarna efter 8-10 år. Den har en begränsad livstid.

• Man ska helst ha en brandvarnare i varje rum men minst en per 60 kvadratmeter och en per våningsplan i hemmet.

• Brandvarnare ska placeras i taket, minst 50 centimeter från väggen.

Källa: Brandskyddsföreningen