Kommunstyrelsernas ordförande från Borås, Jönköping, Linköping och Norrköping har träffats för utbyta erfarenheter inför de kommande förhandlingarna med den så kallade Sverigeförhandlingen. I Sverigeförhandlingens uppdrag ingår bland annat att hitta finansiering för nya höghastighetsbanor för järnväg.

De fyra kommunerna ligger längs det viktiga stråket mellan Stockholm och Göteborg, där Götalandsbanan är planerad. Götalandsbanan är fortsättningen på den redan beslutade Ostlänken mellan Stockholm och Linköping.

De fyra städerna är jämnstora och är viktiga regionala centrum för näringsliv, utbildning, sjukvård. Städernas befolkning varierar mellan 110 000 och 150 000 invånare och alla har en stark befolkningsökning. De har en gemensam befolkning på över en halv miljon invånare.

Inför vårens förestående förhandlingar om nya höghastighetsbanor med Sverigeförhandlingen har kommunerna behov av att jämföra sina förutsättningar och utbyta erfarenheter. Förutom finansiering handlar det om olika lösningar för nya resecentrum, utbyggnad av kollektivtrafik och planering för nya bostäder och arbetsplatser.

Kommunerna möttes under tisdagen på den stora nationella konferensen Transportforum i Linköping. De som möttes var respektive kommunstyrelses ordförande; Ulf Olsson (S), Borås, Ann-Marie Nilsson (C), Jönköping, Kristina Edlund (S), Linköping och Lars Stjernkvist (S), Norrköping.