I dag har Borås Stad tagit emot Sverigeförhandlingens första bud i förhandlingen om Götalandsbanans framtida stopp i Borås. Budet innehåller så väl ett förslag på ekonomisk insats som åtagande att bygga bostäder – men också en linjesträckning som inte gagnar Borås.

Sverigeförhandlingens första bud till Borås innebär en förskottsbetalning på 108 miljoner kronor och ett åtagande om att bygga 16 100 bostäder till 2035. Det är förvånande att Sverigeförhandlingen utgår från ett alternativ av dragning som innebär att ett bispår dras i ytläge genom centrala Borås.

– Det är ett helt otänkbart alternativ för Borås. Vi har fört en dialog med Trafikverket om olika alternativ och denna korridor innebär en demolering av staden. Borås blir en delad stad med en stor bestående barriär mellan centrum och Knalleland, då man bland annat måste riva stora delar av högskoleområdet. Det är förvånande att Sverigeförhandlingen inte fått tydliga signaler från Trafikverket om att Borås Stad ser detta som det sämsta alternativet, säger Ulf Olsson, kommunstyrelsens ordförande (S) efter att tillsammans med Borås Stads ekonomichef Magnus Widén tagit emot förhandlarnas första bud i World Trade Center Stockholm.

Tillsammans med tre kommunalråd och en grupp tjänstemän är Ulf Olsson i Stockholm för att delta på Sverigeförhandlingens informationskonferens och ta emot Sverigeförhandlingens bud.

Budet innehåller ett åtagande om att bygga bostäder, men med den föreslagna sträckningen genom Borås riskerar det att bli ett nollsummespel på bostadsmarknaden.

– Hur mycket måste vi riva för att sedan bygga det vi avtalar om? En station och en ny järnväg i ytlägen in i Borås kommer att skapa barriärer i staden, säger Annette Carlson, kommunstyrelsens vice ordförande (M).

Trots det tidiga bakslaget för Borås är det viktigt att poängtera att det är ett första steg i en förhandling.

– Det här är väl bara början på förhandlingen, trots allt, säger Tom Andersson, kommunalråd (MP).

Efter att ha tagit emot Sverigeförhandlingens bud träffades de fyra stora kommunerna i stråket – Göteborg, Borås Jönköping, Linköping – med Stockholms läns landsting för att diskutera kommunernas respektive bud. Kommunerna samarbetar för att stå sig starkare i förhandlingen.