Den 30 september arrangeras konferensen IT Service Management Borås 2015. En konferens som är unik i Sverige med sin inriktning mot tjänster och ledning inom IT.

– Vi har arbetat med att varje år ha ett relevant konferenstema, och i år är första gången som vi har temat ”Service Management i världsklass”. Konferensen har även fått ett ökat internationellt inslag med flera föreläsare från globala företag som Volvo Cars och Axelos, säger Stefan Cronholm, arrangör av konferensen samt professor i informatik vid Högskolan i Borås.

Service Management är ett aktuellt ämne då en allt mindre andel av de sysselsatta idag arbetar i den direkta industriproduktionen. Istället har samhället närmat sig tjänstefokuserade arbetssätt. För IT-sektorn innebär det ett paradigmskifte.

– Ett bra exempel på ett företag som har påbörjat en omvandling till den tjänstebaserade logiken är SKF som idag inte längre bara tillhandahåller kullager, de ”håller världen rullande” genom att erbjuda tjänster.

Under konferensen kommer föredragshållare från näringslivet och akademin att presentera olika perspektiv på konferensens tema och vad som krävs för att skapa värde för både tjänstekonsumenten och tjänsteleverantören.

– Forskare, företag och kommuner anser idag att behovet av mer kunskap om tjänster och processer är större än någonsin, det har till och med blivit en fråga om att överleva i alltmer konkurrensutsatt värld, avslutar Stefan Cronholm.