Arbetsförmedlingen får stöd från Europeiska Globaliseringsfonden och staten för att hjälpa de 490 uppsagda anställda på Volvo Lastvagnar i Umeå och underleverantörer till nya jobb.

– Det är tack vare ett gott samarbete mellan myndigheter och Volvo Lastvagnar i regionen som vi har lyckats få finansiering till att erbjuda insatser för de som förlorat sitt arbete. Det ska alla som bidragit ha en eloge för. Det är mycket positivt i det svåra, säger Erik Bergkvist, (S) regionråd vid Region Västerbotten.

Europeiska globaliseringsfonden, EGF, ger drygt 70 miljoner kronor till omställningsarbetet tillsammans med svenska staten. Syftet med EGF är att hjälpa anställda som förlorat sina jobb till följd av globaliseringen. 490 personer i Umeå, drygt 120 personer i Göteborg (Tuve) och ett trettiotal i Eskilstuna omfattas av stödet.

– Den lokala arbetsmarknaden kommer att utsättas för stora utmaningar till följd av globaliseringen, vilket medför ökad rörlighet och behov av stöd för att hitta alternativ sysselsättning. Men med stödet från Europeiska Globaliseringsfonden, EGF, kommer det arbetet förhoppningsvis att underlättas, säger Erik Bergkvist.