Regeringens förslag om utökade gränskontroller riskerar att slå hårt mot hela Öresundsregionen. Att ens överväga att stänga bron är ett ohållbart förslag.

Dagligen sker 32 000 resor över Öresundsbron. I de tre regionerna runt Öresund har mycket kraft lagts på att riva gränshinder och bygga en funktionell arbetsmarknadsregion för fyra miljoner invånare.

En arbetsgrupp med representanter för tågtrafiken över bron har förberett olika scenarier där flera innebär att Kastrup blir gränsstation för Sverige. Vissa av dem är dåliga. Andra sämre. Fördubblad restid för pendlare, hälften så många turer, höga kostnader – sammantaget en helt oacceptabel situation som effektivt delar en växande arbetsmarknad mitt itu.

– Det är anmärkningsvärt att regeringen skickar vidare lagrådsremissen utan att ha tagit hänsyn till eller ens velat ta emot en analys av konsekvenserna för Skånes tillväxt och näringsliv. Både när det gäller att få igenom det aktuella lagförslaget om utökade gränskontroller och gällande resonemanget om att kunna stänga bron, säger Anders Åkesson (MP), regionråd.

Regeringens lagförslag, som innebär att transportören har ansvar för att kontrollera passagerare på bussar och tåg över Öresundsbron kan få ödesdigra konsekvenser för pendlare, resenärer från Kastrup och alla andra som åker mellan Danmark och Sverige.

Det sätter hela utvecklingen i Skåne och övriga Öresundsregionen på spel.

– Om Skåne hade fått upp sysselsättningsgraden till samma nivå som riksgenomsnittet hade det enligt beräkningar kunnat ge 50-60 miljarder till staten i ökade intäkter. Nu fattar man istället beslut som direkt drar undan mattan för tillväxt och nya jobb, och därmed också gravt försvårar etableringen. Arbetskraft, idéer och kapital behöver kunna röra sig fritt i regionen för att vi ska få till stånd en ökad tillväxt i Skåne. Vi behöver mer rörlighet över sundet, inte mindre, säger Märta Stenevi (MP), regionråd.