Den svenska allmänhetens vilja att skänka pengar till organisationer med 90-konto fortsätter att öka och under insamlingsåret 2014 uppgick gåvorna till 6,1 miljarder kronor.

Svensk Insamlingskontroll offentliggör i dag sin prognos för statistik för insamlingsåret 2014 som är baserad på 90-kontoinnehavarnas rapportering till Svensk Insamlingskontroll. Det finns idag 421 organisationer med 90-konto som bedriver insamlingsverksamhet i Sverige.

Insamlingsorganisationernas totala intäkter uppgick 2014 till 17,6 miljarder kronor, det är en ökning mot föregående år med 861 miljoner kronor. Allmänhetens givande når ny rekordnivå och uppgår till 6,1 miljarder kronor, en ökning med 312 miljoner kronor mot föregående år, där avdragsrätten för privatpersoners gåvor kan vara en förklaring till ökat givande. Bidragen från näringslivet, andra organisationer samt myndigheter fortsätter också att öka och uppgår nu totalt till 8,1 miljarder kronor.

– Det är en mycket glädjande utveckling, att allmänhet och övriga gåvogivare uppvisar ett stort förtroende för organisationer med 90-konto och att givandet till dessa även i år ökar och vi kan redovisa rekordsiffror för insamlingsåret 2014. Det visar också att behovet av kontroll är viktigt, att organisationerna har ordning på sin ekonomi och hur gåvorna används, säger controller Tommy Jonsson på Svensk Insamlingskontroll.

Insamlingsorganisationer som har ett 90-konto garanterar att insamlingen är seriös. Allmänheten och övriga gåvogivare har blivit mer medvetna om 90-kontots betydelse när det gäller offentliga insamlingar. 90-kontot och Svensk Insamlingskontrolls logotyp är för givaren en bekräftelse på att insamlingen sköts på ett ansvarsfullt sätt och att pengarna går till ändamålet (minst 75 % av de totala intäkterna) utan oskäliga kostnader (högst 25 % av de totala intäkterna).