I ett yrkande inskickat till Hyresgästföreningen framgår det att Fristadbostäder vill höja hyran med 3,45 procent från och med 1 april. Även i år hänvisar bolaget till taxehöjningar och höga underhållskostnader.

– Vi är medvetna om de utmaningar Fristadbostäder står inför vad gäller höjda taxor och höga kostnader för underhåll. Samtidigt har de samhällsekonomiska förutsättningarna aldrig varit mer gynnsamma för bostadsbolagen. Till följd av det ligger riksgenomsnittet för hyreshöjningar lågt, kring 0,5 procent. I ljuset av det framstår bolagets krav som väldigt högt, säger Ann-Christin Josefsson, förhandlare på Hyresgästföreningen.

Ann-Christin Josefsson säger att Hyresgästföreningen nu kommer att analysera företagets ekonomi på djupet. Hon menar att föreningens utgångspunkt i förhandlingarna är att se vilka kostnader som har ökat jämfört med 2014 och 2015 och förhandla utifrån det.

För en hyresgäst som hyr en tvårummare på 60 kvadratmeter, och idag har en hyra på 4 300 kronor i månaden, skulle kravet innebära en hyreshöjning med 145 kronor i månaden.