Fosfater i processad mat kan utgöra en risk för folkhälsan. Forskare ska titta närmare på de samband som länkar de vanligt förekommande tillsatserna till en ökad risk att drabbas av hjärtsjukdomar.

”Syna saltet” är den kampanj som Livsmedelsverket just nu driver för att uppmärksamma oss på hälsoriskerna med vår höga saltkonsumtion. Den ökar risken för högt blodtryck, vilket i sin tur ökar risken för att drabbas av stroke eller hjärtinfarkt.

Men i skuggan av saltet kan ett annat vanligt ämne i maten segla upp som nästa stora hot mot folkhälsan, enligt amerikanska forskare vid Northwestern Medicin research center. Fosfor, i form av fosfater, är nämligen en vanlig tillsats i processade livsmedel, exempelvis i många köttprodukter, och något som vi redan vet att många får i sig för mycket av. Precis som med saltet länkas det till en ökad dödlighet i hjärtsjukdomar.

Tidigare forskning har länkat ett högt intag av fosfater till förhöjda nivåer av hormonet FGF23, som i sin tur förknippas med ökad risk för att drabbas av hjärtsvikt. En stor del av den svenska såväl som den amerikanska befolkning har ett intag som ligger över gränsen på 1 400 mg/dag.

I USA är fattiga samt afroamerikaner och andra minoriteter särskilt utsatta eftersom de, enligt forskarna, i större utsträckning äter processad mat som innehåller dessa tillsatser. Närmare hälften av afroamerikanerna lider dessutom av någon form av hjärt-kärlsjukdom.

Därför ska forskarna i tre olika studier, som alla finansieras av American Heart Association, nu titta närmare på:

1. Hur matvanor samt socioekonomiska och biologiska förutsättningar påverkar FGF23-nivåerna över en 10 års-period samt hur man utifrån dessa kan förutsäga förändringar i hjärtats struktur och funktion.

2. Hur dessa mekanismer ser ut på molekylär nivå samt hur man med hjälp av kost och mediciner kan förebygga skadorna.

3. Hur FGF23-nivåerna samt härt-kärlhälsan hos personer med ett högt fosfatintag påverkas av att byta ut processade livsmedel mot dess färska motsvarigheter.

FAKTA: fosfater i maten

Fosfor och fosfater finns naturligt i många livsmedel, men en stor del av den fosfor som vi får i oss kommer från tillsatser.
Sedan 1990-talet har fosforintaget som härrör från tillsatser har ökat från 500 till 1 000 mg/dag, enligt amerikanska kartläggningar.
Till skillnad från naturligt förekommande organiskt bundet fosfor absorberas oorganiskt bundet fosfor, som finns i tillsatser, fullständigt i tarmen.
I Sverige ligger det genomsnittliga intaget på 1 242 mg för kvinnor och 1 541 mg för män. Det betyder att en stor andel av befolkningen ligger över den gräns på 1 400 mg som tidigare forskning har funnit fördubblar risken att dö i förtid.
Kroppen behöver en viss mängd fosfor och det rekommenderade intaget för vuxna är 600 mg/dag. Brist på fosfor är dock mycket ovanligt.

Källor: Läkartidningen, Livsmedelsverketoch Svenska dagbladet