28 procent tycker att regeringen gör ett ganska eller mycket bra jobb. Det innebär en viss återhämtning jämfört med i mars då 23 procent ansåg att regeringen gjorde ett bra jobb. Andelen som anser att en alliansregering skulle göra ett bättre jobb är oförändrad på 38 procent. Sedan valet har den siffran varit som högst 40 procent och som lägst 36 procent.

Regeringen återvinner visst stöd både bland de egna väljarna och hos alliansväljare, men från en rekordlåg nivå. Andelen rödgröna väljare som anser att regeringen gör ett bra jobb ökar från 48 procent till 54 procent. Bland alliansväljare ökar andelen som anser att regeringen gör ett bra jobb från 9 till 18 procent jämfört med i mars.

Bland socialdemokraternas väljare svarar 6 av 10 att regeringen gör ett bra jobb jämfört med 5 av 10 bland MP-väljare.

Sverigedemokraternas väljare är fortsatt de mest missnöjda med regeringens arbete, 75 procent uppger att de tycker att regeringen gör ett dåligt arbete, en minskning från 85 procent i mars 2016. 43 procent av sverigedemokraternas väljare tror att en alliansregering skulle göra ett bättre jobb, en nedgång från 58 procent i mars 2016.

Vid en historisk jämförelse är dagens betyg på regeringens arbete lågt. Ett mer normalt betyg under de senaste decennierna är att omkring 40 procent svarar att regeringen gör ett bra jobb. Mellan juni 2013 och juni 2014 låg exempelvis andelen som svarade att alliansregeringen gjorde ett bra jobb i DN/Ipsos mätningar stabilt över 40 procent.

På frågan vad regeringen har hanterat dåligt sedan valet handlar svaren ofta om flyktingar och asylpolitik. Men migration och invandring dominerar även bland svaren på frågan vad regeringen gjort bra. Slutsatsen blir att migrationsfrågorna har haft, och fortsätter att ha, stor betydelse för hur väljarna bedömer regeringens arbete.

Undersökningen bygger på 1400 telefonintervjuer med slumpmässigt urval under september och oktober.