På Lindholmen i Göteborg ska SERNEKE bygga Nordens högsta hus och Försvarsmakten har nu gett klartecken till skyskrapan. Höjden och dess placering riskerar inte att skada försvarets riksintresse genom att störa olika ”tekniska system”.

Arbetet med Karlavagnstornet i Göteborg fortsätter enligt plan. Just nu är man inne i en intensiv planeringsfas av bostäderna i byggnaden. Försvarsmakten meddelar att man inte har något att invända om placeringen av skyskrapan i Göteborg.

– Vi har fått besked från Försvarsmakten som säger att de analyser som gjorts av höjden och placeringen av tornet inte visar någon konflikt med riksintresse för totalförsvaret, säger Ola Serneke, VD SERNEKE och initiativtagare till skyskrapan.

I slutet av 2016 beräknas tornet, som kan bli 260 meter högt, börja byggas i Göteborg. Karlavagnstornet är dock bara en del av ett stort område som totalt kommer att bestå av 15 kvarter med bostäder, kontor, handel och servicefunktioner. Avsikten är att skapa en välintegrerad stadsdel som är hållbar i såväl ekologisk, ekonomisk och social bemärkelse och som ska leva hela dygnet alla dagar i veckan.