DHL Express fortsätter att investera på den svenska marknaden. I dagarna påbörjades bygget av en helt ny logistikterminal i Västberga. Investeringen uppgår till 70 miljoner kronor och terminalen blir 13 000 kvadratmeter stor, den största i sitt slag för DHL Express. Totalt investerar DHL Express 400 miljoner kronor i nya terminaler i Sverige under en längre period. Det ska stärka företagets position och ge kunderna snabbare leveranser.

Stockholm, 27 november 2015: DHL Express, världens ledande leverantör av internationella expressleveranser, startar nu bygget av den nya terminalen i Västberga som ska stå klar sommaren 2016. Terminalen kommer att användas för export- och importleveranser för kunder i Stockholmsområdet. DHL Express har också en terminal på Arlanda och kan tack vare den nya terminalen effektivisera sina transporter betydligt. Kunderna kommer att få avsevärt snabbare leveranser – terminalen ligger bara sex kilometer från stadskärnan.

Den nya logistikterminalen blir hela 13 000 kvadratmeter stor och kapaciteten ökar med hela 338 procent jämfört med den gamla terminalen som nu har rivits. Den nya terminalen kommer att kunna hantera 3 500 paket i timmen, byggs under vintern/våren och beräknas vara klar till sommaren. DHL Express låter dessutom renovera den kontorsfastighet som hör till anläggningen.

– Det är en investering för framtiden. Vi får en mycket bra logistiklösning i Stockholm med två stora terminaler, en söder om staden och en vid Arlanda. Dessutom kommer denna effektivisering av våra transporter innebära att hanteringskapaciteten kommer att förbättras signifikant. Kunder kommer att uppskatta snabbare leveranser och senare upphämtningar, säger Ted Söderholm, vd DHL Express Sverige.

Idag utgår ett femtiotal dagliga kurirbilar från Arlanda och i framtiden flyttas hälften av dessa till Västberga. Kunder i södra Stockholm samt i centrala Stockholm får sina leveranser från Västberga. Kunderna på den norra sidan av Stockholm får sina leveranser från Arlanda, precis som tidigare.

DHL Express investerar totalt 400 miljoner kronor på den svenska marknaden under en längre period. En ny terminal byggs på Landvetter utanför Göteborg. Den ska stå klar till våren nästa år. Dessutom ska terminalen vid Arlanda byggas om och det arbetet påbörjas till sommaren nästa år och ska vara klart under vintern samma år.