Nu kan vi verkligen konstatera att vintern är här på allvar. De senaste dagarna har snön fallit i stora mängder i större delen av landet och det har lett till att snöskottningsperioden är i full gång. Inte bara på gator och på torg utan även på taken.

För fyra år sedan startades Skotta säkert av Plåt & Ventföretagen, i samarbete med flera av landets försäkringsbolag. Ett licensieringssystem med syfte att öka säkerheten kring skottning av tak. En satsning som har gett resultat då många av landets försäkringsbolag har rapporterat att skadorna på personer, fastigheter och egendom har sjunkit de senaste vintrarna.

– Skotta säkert har gett ett mycket positivt resultat och såvitt vi kan bedöma har skadorna minskat påtagligt. Initiativet som sådant har också tagits mycket väl emot i alla led. Allt ifrån beställare till entreprenörer och utbildare är positiva, berättar Alexander Iliev, jurist och ansvarig för Skotta säkert på Plåt & Ventföretagen.

Hur ska en fastighetsägare göra med de tak som behöver skottas?
– Förhoppningsvis har man redan kontaktat och skrivit avtal med en entreprenör med Skotta säkert-licens. På så sätt har då entreprenören kunnat förbereda sig och planerat sitt arbete redan innan snön kommer. Om en fastighetsägare inte har gjort det så är det bästa att man går in på www.skottasakert.se för att hitta en entreprenör där.

Hur ofta ska Skotta säkert-licensen uppdateras?
– Licensen är giltig i fem år och ska uppdateras för att vara fortsatt giltig. Detta gäller för såväl handledarutbildningen som för licensutbildningen. På de individuella licenskorten står det hur länge de är giltiga. Nästa vinter kommer ett stort antal licenser att löpa ut. Troligtvis kommer många vilja uppdatera sin licens då och det är därför ett hett tips att licensiera om sig redan denna vinter för att undvika fullbokade kurstillfällen och längre handläggningstider.