Nätet erbjuder fantastiska möjligheter till social interaktion och lärande. Samtidigt är det en plats där kränkningar av barn och unga förekommer. Skolorna har ansvar för att hantera mobbning på nätet, men är i många fall osäkra på hur. Därför har Gothia Fortbildning, i samarbete med Bris, tagit fram en webbkurs om hur skolor kan arbeta för att motverka nätmobbning.

– Det allra mesta med nätet är positivt, men precis som på andra platser kan elever råka illa ut även där. Vi har märkt ett stort sug efter kunskap inom det området och många skolor är osäkra på vad eleverna gör på nätet och hur man kan förebygga och motverka kränkningar och mobbning, säger Ingrid Sundqvist, projektledare för webbkursen på Gothia Fortbildning.

Webbkursen Hantera kränkningar och mobbning på nätet består av cirka två timmars filmat material med experter, fallbeskrivningar, konkreta tips samt cirka två till tre timmars självstudier med material att ladda ner och diskussionsunderlag att använda i skolans arbete.

– Kursen ska ge kunskap som gör att man som skolpersonal känner sig trygg med elevernas vardag på nätet och att man vet hur man ska agera när något har hänt. Den ska också bidra med konkreta verktyg som man kan använda direkt i sin vardag, säger Ingrid Sundqvist.

Webbkursen är skapad i samarbete med Bris, som också har kvalitetsgranskat allt innehåll.

– Vi på Bris ser att barn och unga är kloka och kompetenta när de rör sig på nätet. Men om de blir utsatta för något svårt så behöver de trygga och stöttande vuxna i sin närhet, och därför behöver vuxna lära sig av barn hur de har det på nätet, säger Jonas Söderlund, kurator på Bris.