Varannan svensk är ganska eller mycket intresserad av en bilförsäkring där ansvarsfulla förare belönas. Detta visar en undersökning genomförd av YouGov under 2015. För bilägaren kan det på årsbasis röra sig om en stor ekonomisk besparing, speciellt för kvinnor som redan idag kör säkrare. Om alla höll hastigheten skulle vi årligen spara cirka 40 liv i trafiken.

Nu står en av årets värsta trafikhelger för dörren. Från skärtorsdag till annandag påsk ökar dödsolyckorna från cirka 4,5 till 6,5 jämfört med det normala i mars. En riskökning på över 40 procent. En stor anledning till detta är att folk kör för fort och är för stressade bakom ratten.

‐ Det är på tiden att en riktig betala-som-du-kör-försäkring kommer till Sverige. Vi har väntat i tio år och det är glädjande att flera försäkringsbolag nu börjar vakna och erbjuda dessa tjänster. Om vi hade fler verktyg som på det här sättet påverkade människors beteende och attityd, så kanske vi inte varje påsk behövde varna för en av årets värsta trafikhelger, säger Marie Nordén, generalsekreterare NTF.

Kvinnor kör säkrare och har mer att tjäna på att betala sin bilförsäkring utifrån faktiskt beteende men inom EU är det sedan några år tillbaka förbjudet att ha könsdifferentierade försäkringspremier. Det är ett problem som betala-som-du-kör försäkring löser eftersom man då bara tar hänsyn till faktiskt beteende.

‐ Betala som du kör lockar alla grupper i samhället. Men det är lite ironiskt att män är mer intresserade av tjänsten än kvinnor, då vi vet av erfarenhet och forskning att kvinnor har mest att tjäna på en försäkring som belönar säkra förare, säger Andreas Broström, VD och grundare av Paydrive AB.

Hur intresserad skulle du vara av en bilförsäkring med en liten enhet som mäter din körstil och som kan ge 20 till 40 procents rabatt på din premie?

Kvinnor Män
Mycket 14% 21%
Ganska 32% 34%
Inte särskilt 18% 16%
Inte alls 19% 20%
Vet ej/ej körkort 17% 9%

Källa: Undersökningen är genomförd av opinions‐ och marknadsundersökningsföretaget YouGov. Under perioden 12 ‐ 14 maj 2015 har sammanlagt 1007 intervjuer via internet genomförts med män och kvinnor 18‐74 år i Sverige.