Sängvätning, mardrömmar och konstant oro. Det är några av de symptom på psykisk stress som barnen i Gaza uppvisar, ett år efter det senaste krigsutbrottet. En undersökning som Rädda Barnen gjort i Gazas värst drabbade områden berättar att 75 procent av barnen regelbundet lider av onormal sängvätning.

– I vissa områden uppger hälften av barnen att de kissar i sängen – varje natt. Det här är barn som har upplevt saker som skulle få den mest hårdhudade vuxna person att drömma mardrömmar. För oss som arbetar i Gaza är det otroligt alarmerande att barnen mår så här illa, säger Elisabeth Dahlin, generalsekreterare för Rädda Barnen och som själv besökt Gaza vid ett flertal tillfällen.

Undersökningen, som utfördes under mars 2015, visade också att 7 av 10 som intervjuats säger att de regelbundet drömmer mardrömmar. Även barnens föräldrar har intervjuats, och 89 procent av dem säger att deras barn lider av konstant oro. Undersökningen omfattar 413 barn och 352 mödrar runt om i Gaza.

Konflikten sommaren 2014 varade i 51 dagar. 551 barn dödades i Gaza och 3436 skadades. Omkring 1500 barn i Gaza förlorade sina föräldrar under kriget. Fortfarande idag är 100 000 människor hemlösa och stora delar av vattenförsörjningen, sjukvården, och skolväsendet väntar ännu på att återuppbyggas. Under de senaste 7 åren har invånarna i Gaza upplevt tre krig.

– Blockaden av Gaza och hotet om en ny väpnad konflikt gör det väldigt svårt för barnen att återhämta sig från traumat. Alla barn har rätt till ett tryggt hem, till skolgång , till att kunna leva ut sin fulla potential. Men blockaden och krigshotet gör att de förvägras den rätten, säger Elisabeth Dahlin.