Idag väcktes åtal i Borås tingsrätt mot två män för grovt bokföringsföringsbrott och grovt skattebrott. Den ena mannen åtalas även för försök till grova bedrägerier mot Transportstyrelsen. De både männen, som är i fyrtioårsåldern, ska ha ägnat sig åt omfattande momsfiffel genom EU-handel med bilar, för flera miljoner kronor.

– De båda männen åtalas för omfattande momsfiffel där motorfordon köpts in från handlare i Europa och sålts via nätbutik i Sverige. Brottsupplägget som Ekobrottsmyndigheten har utrett går ut på att fordonen säljs mellan olika företag och resultatet blir att momsen undanhålls svenska staten. I upplägget har skenfakturor, estniska bolag och bulvaner använts. Bulvaner används i ekobrottssammanhang för att dölja de personer som egentligen står bakom ett företag. Kunderna i Sverige har betalat moms, pengar som misstänks ha förts ut ur landet och aldrig kommit staten till godo. Genom skattefusket har företaget enligt åklagaren kunnat sälja under marknadspris vilket snedvridit konkurrensen i förhållande till seriösa fordonshandlare.

Den här typen av brottsupplägg med momsundandragande vid EU-handel är ett problem som på sista tiden har fått stort fokus inom det rättsliga samarbetet i EU, menar kammaråklagare Daniel Larson.

– Den här sortens brott är svårutredda men med god samverkan mellan Skatteverket och Ekobrottsmyndigheten så har vi i utredningen kunnat kartlägga nätet av bolag och konton, samt spåra de vi påstår ligger bakom brottsligheten, säger Daniel Larson, kammaråklagare på Ekobrottsmyndigheten.

Den ena mannen ska enligt åklagaren även försökt få ut miljöbilspremier för bilar som aldrig funnits. Försöket avslöjades när en tjänsteman på Transportstyrelsen uppmärksammade detaljer som inte stämde i de intyg som hade skickats in.

– Hade bedrägerierna lyckats hade Transportstyrelsen betalat ut en miljon kronor i premier. Det är särskilt allvarligt med bedrägerier mot statliga subventioner som ska främja samhällsnyttiga ändamål, säger Daniel Larson.

I utredningen har Ekobrottsmyndigheten samarbetat med både estniska och danska myndigheter.