Andelen personbilar som underkänns vid kontrollbesiktning med krav på efterkontroll fortsätter att minska. Under 2015 genomfördes totalt 3 688 317 kontrollbesiktningar av personbilar i landet. 27,2 procent underkändes med krav på efterkontroll. Motsvarande siffra för 2014 var 28,2 procent.

– I Sverige görs årligen 3,7 miljoner kontrollbesiktningar av personbilar. Besiktningen är viktig för att säkerställa att landets fordonspark är trafiksäker och det är naturligtvis glädjande att andelen underkända fordon minskar, säger Mikael Andersson, pressansvarig på Transportstyrelsen.

Genomförda besiktningar – personbil (hela riket)

2010 2011 2012 2013 2014 2015
Godkända 1 807 645 1 839 712 1 865 067 2 009 065 2 071 369 2 114 389
Godkända med brister* 557 159 565 213 552 524 586 480 581 226 571 989
Underkända** 960 174 1 091 895 1 069 517 1 095 123 1 040 299 1 001 939
Totalt 3 324 978 3 496 820 3 487 108 3 690 668 3 692 894 3 688 317

*Innebär i detta sammanhang att bilen underkänts men inte behöver genomgå efterkontroll efter att felet avhjälpts.
**Innebär i detta sammanhang att fordonet underkänts och behöver genomgå efterkontroll. 

Att en personbil ska kontrollbesiktas med jämna mellanrum är reglerat i lag. Kravet på återkommande periodiserad besiktning infördes 1965. Sedan 2010 är besiktningsmarknaden konkurrensutsatt och i dag finns totalt 8 företag som utför kontrollbesiktning av personbilar.

10 vanligaste felen (hela riket)

10 vanligaste felen i hela riket 2015 Antal
1. Positionslykta 332 123
2. Strålkastare halvljus 288 788
3. Parkeringsbroms bromsverkan 156 596
4. Spindelled 133 897
5. Styrled 107 759
6. Skyltlykta 99 757
7. Färdbroms bromskraftsfördelning 93 381
8. Avgassystem 89 446
9. Bromsrör 81 558
10. Omborddiagnossystem 78 096