En personbil har krockat med en Älg i höjd med Timmele.