2016 års upplaga av Gullsaxarna går till en arena med förankring i historien och upplevelsen i centrum, som har gagnat Borås utveckling och attraktionskraft: Åhagastiftelsen.

Juryns motivering

”Genom initiativkraft och kreativitet för över femton år sedan skapades en ny arena för Borås och boråsarna där tradition möter innovation och vision. Med förankring i historien och upplevelsen i centrum har man berikat vår stad med diversifierade evenemang vilket bidragit till ett än mer attraktivt Borås. Initiativet kan också ses som både en start och som en symbol för det goda samarbetsklimat som idag råder mellan staden och näringslivet, vars främsta syfte är att öka Borås attraktionskraft.

Genom att dela ut Gullsaxarna till Åhagastiftelsen vill vi markera vår tacksamhet för ett initiativ som gagnat Borås utveckling och attraktionskraft men också vår förhoppning om att det mod och den handlingskraft som Åhagastiftelsen visat inspirerar till andra och nya initiativ.”

Gullsaxarna delades ut av partnerskapet BoråsBorås i samband med lördagens stadshusmiddag, som är ett samarbete mellan Borås Stad och Borås Näringsliv. Gullsaxarnas jury består av Per-Olof Höög, Ulf Sjösten och Leila Pekkala för Borås Stad samt Hanna Lassing, Carolina Bergh och Håkan Ahlin för Borås Näringsliv.

Stadshusmiddagen är sedan fyra år ett återkommande tillfälle att uppmärksamma det viktiga samarbetet mellan kommunen och näringslivet för Borås utveckling. Till årets middag hade 180 gäster samlats i Stadshushallen. Temat för kvällen, som följer visionen Borås 2025, var ”Livskraftig stadskärna”. I samband med middagen delades också boken Borås ut till gästerna. Den berättar i ord och bild om hur och varför vår gemensamma skaparglädje och handlingskraft är viktiga byggstenar för Borås utveckling.

Om Åhaga – från lokverkstad till upplevelser

Åhaga har sitt ursprung i en verkstad, som anlades redan på 1880-talet av Kinds Härads Järnväg. 1940 övertog SJ Åhaga. År 1965 lades verkstaden ner och stod sedan mer eller mindre tom och i förfall fram till slutet av 1990-talet.

År 1999 väcktes idén om att utveckla Åhaga till en plats för upplevelser och år 2000 bildades Åhagastiftelsen av Lennart Rosengren, Åke Björsell och Bengt Swegmark. Genom medel från privatpersoner, stiftelser och banker har stiftelsen varsamt renoverat Åhaga, som invigdes den 13 juni 2002.

Årligen besöker drygt 200 000 personer Åhaga under olika evenemang som konserter, mässor och event. Åhaga ägs och förvaltas av Åhagastiftelsen, vars främsta uppgift är att driva verksamheten för att främja och stödja kulturlivet i Borås och Sjuhärad. I dag är Lars Svensson ordförande för stiftelsen och Jonas Törndahl är VD. Åhagastiftelsen är en ideell stiftelse utan vinstintressen. Borås Stad och Västra Götalandsregionen stödjer verksamheten.