Sverige

  • Foto: Pierre Jönsson Ågren / Arkivbild

Fribo kräver 2,8 procent i hyreshöjning

Ett av Borås allmännyttiga bolag, Fribo, kräver hyreshöjningar på 2,8 procent inför förhandling med Hyresgästföreningen. Bolaget hänvisar till ökande kostnader, växande underhållsbehov och från ägaren höjt krav på avkastning.

Hyresgästföreningens förhandlare Ann-Christin Josefsson anser att kravet är för högt och hänvisar till att hyrorna fram till ett par år tillbaka stigit mer än inflationen, vilket leder till minskat konsumtionsutrymme som i förlängningen påverkar hela samhällsekonomin.

–  Med bakgrund av detta har många av dagens hyresgäster det tufft ekonomiskt samtidigt som bolagen verkar under fortsatt gynnsamma förhållanden med låga räntor och god avkastning. Detta bör innebära återhållsamma hyresjusteringar för 2018. Vi tar vårt ansvar och förutsätter att motparten har samma inställning. Vi ser framemot en konstruktiv och balanserad förhandlingsomgång.

Ett hyrespåslag på 2,8 procent skulle innebära att en lägenhet på 60 kvadratmeter med snitthyra i beståndet får en höjning motsvarande 130 kr i månaden.

Pierre Jönsson Ågren
pierre@borasnyheter.se