Borås

  • Foto: Pierre Jönsson Ågren / Arkivbild

Västsvenska lärosäten i samarbete kring polisutbildning i Borås

Högskolan i Borås och Göteborgs universitet går in i ett samarbete kring polisutbildning i Borås. En avsiktsförklaring kommer att skrivas under i samband med att den nya landshövdingen Anders Danielsson har sitt första möte med myndighetschefer i Västsverige den 8 november.

Genom avsiktsförklaringen ställer sig Göteborgs universitet bakom Högskolan i Borås ambitioner att starta polisutbildning. Avsiktsförklaringen innebär att högskolan genom avtal med Göteborgs universitet får köpa nödvändig lärarkompetens för att långsiktigt kunna upprätthålla kvaliteten i utbildningen. Om uppdraget att starta utbildningen landar i Borås, är avsikten även att identifiera framtida forskningsområden som är relevanta för polisutbildningen.

I november kommer Högskolan i Borås att skicka in en formell intresseanmälan till Polismyndigheten om att få starta utbildningen.

Med vid mötet den 8 november är även landshövding Anders Danielsson som sedan tidigare har uttryckt sitt stöd för att Högskolan i Borås ska få uppdraget att ge polisutbildning.

Pierre Jönsson Ågren
pierre@borasnyheter.se