Klimatfrågan är en av vår tids stora utmaningar och hållbara resor är en viktig del av lösningen. Det konstateras i en ny rapport från den internationella intresseorganisationen UITP.
– Sverige och Västtrafik ligger långt fram internationellt sett, säger Västtrafiks vice vd Roger Vahnberg.

Med anledning av FN:s konferens är klimatfrågan högaktuell just nu. En viktig fråga är hållbart resande, där kollektivtrafiken bidrar till både minskade utsläpp, minskad trängsel och bättre framkomlighet. De stora utmaningarna är att få ännu fler att resa tillsammans och att fortsätta förbättra fordonens miljöprestanda för att erbjuda kunderna en ännu mer hållbar resa.

Västtrafiks vice vd Roger Vahnberg är även vice ordförande i den internationella intresseorganisationen för kollektivtrafik, UITP (International Association of Public Transport). UITP har 110 medlemmar över hela världen och presenterade en ny rapport i samband med FN:s klimatkonferens.

– Den visar att det är helt avgörande att fler väljer hållbara transportsätt för att vi ska kunna lösa klimatfrågan. Rapporten visar också hur våra medlemmar förbundit sig till konkreta mål och ambitioner för att nå dit, säger Roger Vahnberg.

Västtrafik är Sveriges nästa största kollektivtrafikföretag och betraktar klimat- och hållbarhetsfrågor som en viktig fråga att arbeta med både i nuläget och i framtiden. Det är bland annat därför som Västtrafik har anslutit sig till NAZCA-plattformen, som är kollektivtrafikens utmaning inom FN:s klimatinitiativ.

– Sverige och Västtrafik ligger långt fram internationellt sett. Västra Götaland är en av de regioner som nämns som ett gott exempel när det gäller hållbarhetsarbete, säger Roger Vahnberg.

Västtrafik är också en partner inom det svenska 2030-sekretariatet, en organisation som arbetar för minskade klimatutsläpp. Västtrafik har anslutit sig till den svenska regeringens initiativ om ett fossilfritt Sverige. I dagsläget drivs ungefär 90 procent av Västtrafiks fordon av fossilfri energi.

– Kollektivtrafik är ett medel för att åstadkomma mer effektiva städer och regioner på ett hållbart sätt. När vi på Västtrafik säger att vi vill fördubbla det kollektiva resandet med oss till år 2025 är det ett hållbart samhälle som är huvudmålet, säger Roger Vahnberg.