Hjärt-lungräddning (HLR) i Sverige räddade 1 263 människor till livet efter ett plötsligt och oväntat hjärtstopp år 2014 enligt det Svenska Hjärt-lungräddningsregistret. Tidig HLR och en tidig strömstöt med en hjärtstartare räddar bokstavligen liv.

Svenska rådet för hjärt-lungräddning publicerar idag 2015 års rapport med data kring överlevnad efter hjärtstopp på och utanför sjukhus genom det Svenska hjärt-lungräddningsregistret.

– ”Med över 1200 räddade liv förra året har HLR i Sverige verkligen blivit en folkrörelse”kommenterar Johan Herlitz professor i akutsjukvård och registeransvarig vid HLR – registret, som sannolikt är det enda kvalitetsregistret i Sverige som rapporterar hur många människoliv verksamheten räddar årligen.

– ”Insatser från den traditionella sjukvården, ambulanssjukvården, räddningstjänst, polis, andra organisationer såsom Röda Korset, Svenska livräddningssällskapet och enskilda kommuninvånare får i slutändan dramatiska och positiva konsekvenser för många människor.

De 3 regioner i Sverige som rapporterat flest räddade liv per 100 000 invånare år 2014 (oavsett om hjärtstoppet inträffade innanför eller utanför sjukhusets väggar): Region 1: Dalarna, Region 2: Kalmar, Region 3: Blekinge.

Hjärtstopp utanför sjukhus

Överlevnaden till 30 dagar efter inträffat hjärtstopp har successivt ökat från mellan 4-5 % fram till sekelskiftet upp till 11 % år 2014. Majoriteten (mer än 90 %) har en god
till acceptabel cerebral funktion vid utskrivningen från sjukhus.

Det är sannolikt 3 faktorer som har bidragit till den ökade överlevnaden efter hjärtstopp utanför sjukhus:

1. I allt fler fall påbörjas hjärt-lungräddning (HLR) innan ambulansen är på plats. Bland bevittnade fall har denna andel stigit från 40 % i början på 90-talet till 70 % år 2014. Detta är bland de högsta siffrorna i världen och pekar på ett utmärkt samarbete mellan ambulanssjukvården, andra organisationer såsom exempelvis räddningstjänst och polis och enskilda kommuninvånare.

2. Vården på sjukhus bland de patienter som överlever den tidiga fasen har förbättrats. Allt fler patienter behandlas med kylning och blodtillförseln till hjärtat återställs genom ballong- vidgning av det tilltäppta kärlet.

3. Andelen fall av hjärtstopp som bevittnas av ambulanssjukvården är i ökande. Anhöriga vittnen, eller patienten själv tenderar att ringa ambulans redan vid förvarningssymptom, vilket gör att hjärtstoppet inte inträffar förrän ambulansen är på plats.

Hjärtstopp på sjukhus

Vid hjärtstopp på sjukhus är den totala överlevnaden till utskrivning från sjukhus 31 %. Man får igång cirkulationen i 60 % av alla fall där HLR påbörjas. Andelen patienter som överlever tenderar att öka speciellt om den första registrerade rytmen är ett kammarflimmer. Man noterar också att andelen fall med kammarflimmer som behandlas med hjärtstartare inom de första tre minuterna är i ökande på våra sjukhus (89% år 2014).

De tre sjukhus med högst antal patienter som skrivs ut levande från sjukhus per 100 disponibla sjukhusbäddar är Sahlgrenska universitetssjukhuset, Länssjukhuset i Kalmar och Falu lasarett. Helt avgörande för chansen till överlevnad är tid till påbörjande av behandling.

Resultat kring överlevarnas egen upplevelse om sin livssituation 3-6 månader efter hjärtstopp indikerar att många förefaller att må bra, men en mindre andel mår inte bra och behöver sannolikt ett intensifierat omhändertagande.