Sverige

Okänt utsläpp i Bottenhavet 8 juni. Foto: Kustbevakningen

Stort utsläpp av okänt ämne i Bottenhavet

Ett stort utsläpp på en yta av 77 kvadratkilometer upptäcktes i Bottenhavet under onsdagen. Utsläppet sträcker sig över både svensk och finsk ekonomisk zon. Vad utsläppet består av är ännu oklart men det är inte mineralolja och det finns i nuläget inget akut hot om ett landpåslag.

På onsdagsmorgonen tog Kustbevakningen emot en satellitindikering om ett utsläpp i Bottenhavet. Vad utsläppet består av är ännu okänt. Utsläppet sträcker sig från Söderhamn och upp till Härnösand.

Utsläppet är spritt över både svensk och finsk ekonomisk zon. Det finns i nuläget inget akut hot om ett landpåslag då utsläppet befinner sig cirka 10 landmil från kusten. Kustbevakningen följer utsläppets spridning och gör löpande prognoser för att förutse dess rörelser.

Kustbevakningsflyget har under onsdagen karterat utsläppet från ovan och beräknade att det då täckte en yta på cirka 77 kvadratkilometer. De släppte även två provtagningsbojar i den del av utsläppet som finns på svenskt vatten. Syftet är att fastställa vad utsläppet består av. Först när proverna analyserats är det möjligt att kommentera vilka bekämpnings- och begränsningsåtgärder som eventuellt kan vidtas.

Kustbevakningens fartyg KBV 201 var på plats vid koordinaterna för utsläppet under onsdagskvällen men kunde då inte se något i vattnet. Nya överflygningar kommer genomföras under torsdagen.

En förundersökning gällande miljöbrott har inletts av åklagare där Kustbevakningen bistår med en rad utredningsåtgärder. Bland annat undersöks nu vilka fartyg som befunnit sig i området och vad de haft för last.

Finska myndigheter och kommunal räddningstjänst på berörda orter har informerats.

 

Källa: Kustbevakningen

Pierre Jönsson Ågren
pierre@borasnyheter.se