I veckan deltar elever från Söderslättsgymnasiet i Trelleborg i en utbildningsdag ledd av Försvarsmakten. Söderslättsgymnasiet har valts ut som pilotskola för utbildningen som från och med nästa läsår ska implementeras på högstadier och gymnasium i hela landet. Syftet är att öka ungas medvetenhet om totalförsvaret.

Elever från årskurs 2 på vård- och omsorgsprogrammet samt byggprogrammet kommer under utbildningsdagen att få lyssna på föreläsningar, jobba med olika case-uppgifter och delta i reflektionsövningar. Även skolledningen, elevhälsan och mentorer samt lärare deltar.

– Liknande utbildningssatsningar har tidigare genomförts i Halland men det har saknats genomförande i Skåne, där Trelleborg ju på grund av sitt geografiska läge också är av särskilt intresse, säger Stefan Jönsson, beredskapssamordnare i Trelleborgs kommun som drivit arbetet med utbildningen på lokal nivå.

Nationell utbildningsdag

Erfarenheterna från utbildningsdagen på Söderslättsgymnasiet utgör ett underlag för Försvarsmakten inför nationell implementering av utbildningen. Vecka 39 föreslås från och med i höst att bli en fokusvecka för totalförsvaret, där en nationell utbildningsdag för samtliga elever i gymnasieskolan och inom högstadiet är en del.

– Det är roligt att Försvarsmakten visat intresse för det gedigna arbete som Stefan lagt ner och att Söderslättsgymnasiet genom det fått möjligheten att vara pilotskola, säger Andreas Berntsen, rektor på Söderslättsgymnasiet.