Sverige

Foto: Länförsäkringar Göinge-Kristianstad

Skyfall – ett översvämningshot med eget ansvar

Enligt SMHIs klimatscenario kan antalet dagar med kraftig nederbörd öka med åtta till tio dagar per år. Dessutom kommer framtidens skurar att  innehålla 20 – 30 procent mer regn. Detta ställer högre krav på alla invånare att skydda sin fastighet, sitt företag, sin egendom och inte minst sig själv mot översvämning.

– Den hårda sanningen är att man själv har ansvaret för att göra vad man kan för att förebygga översvämning i den egna fastigheten. Det är många som inte har insett det, säger Per Vallbo skadechef på Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad.

Vid skyfall prioriterar räddningstjänsten alltid samhällsviktiga funktioner och privatpersoner måste ansvara för sin egendom. Anders Pålsson är brandingenjör vid Räddningstjänsten Kristianstad.

– Jag har sett många oförberedda och olyckliga fastighetsägare vid kraftiga regnväder. Som enskild kan man göra en hel del för att förbereda sig. Förvara inte värdefulla saker i källaren, cykla eller kör inte bil genom stora vattensamlingar och se till att du har en bra försäkring. Om alla har förberett sig kommer vi klara påfrestningarna som väntar, säger Anders Pålsson.

Så här ser kostnaderna för försäkringsbranschen ut

Per Vallbo, skadechef på Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad, som försäkrar fastigheter i nordöstra Skåne förklarar att det kan variera kraftigt från år till år angående antalet ärenden de tar emot gällande översvämning.

– I snitt tar vi emot drygt 100 ärenden och ett normalår kostar dessa någonstans mellan 1,5-3 miljoner kronor. Men vi vet också att skyfallen är oberäkneliga och skyfallet som drabbade Malmö 2014 beräknas ha kostat försäkringsbolagen minst 300 miljoner, enligt Svensk Försäkring, säger Per Vallbo.

I slutändan är det trots allt den enskilde personen som drabbas. Det är inte kul att stå med vatten upp till knäna i sin bostad. Eller att få det gamla fotoalbumet eller annan ovärderlig egendom förstörd. Något som inte heller kan mätas i pengar.

– Man bör göra sin egen riskanalys gällande boende, fastighet eller företag. Extremväder inträffar oftare och därmed ökar också det egna ansvaret, säger Per Vallbo.

Det här gör kommunerna

I kommunerna pågår den långsiktiga planeringen med en rad olika åtgärder för att minska konsekvenserna vid ett skyfall.

– I Hässleholms kommun har vi gjort en digital karta tillgänglig som visar områden där det finns ökad risk för översvämning. I vårt arbete med detalj- och översiktsplaner handlar det om att försöka leda vattnet dit vi vill, exempelvis grönytor eller andra områden där vattnet inte gör skada, berättar Jonas Sjögren, GIS-ingenjör på Hässleholms kommun.

I Östra Göinge arbetar man på samma sätt som Hässleholm vad gäller detaljplanering.

– Utöver det anlägger vi i möjligaste mån parkeringsytor i gräsarmering istället för att asfaltera, för att minska belastningen på dagvattennätet. Samtidigt bidrar det till att området får en grönare touch, säger Henrik Arvidsson, mark- och exploateringschef på Östra Göinge kommun.

Samarbete mellan kommuner och försäkringsbolag

Just nu pågår ett samarbete mellan kommuner i nordöstra Skåne (Bromölla, Kristianstad, Hässleholm och Östra Göinge) och Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad för att sprida information om riskerna vid skyfall och vad man kan göra för att bäst skydda sig mot översvämning.

Bakgrunden till kampanjen är att problemet med skyfall ökar och det drabbar alla: privatpersoner, fastighetsägare, företag och myndigheter tillsammans. Vi får bättre förutsättningar om vi jobbar tillsammans.

Tips: Skydda dig mot översvämning

  • Ta bort eller ställ upp värdefulla eller känsliga föremål som står på golvet i källare.
  • Rensa dina hängrännor, stuprör och dagvattenbrunnar.
  • Kontrollera taket för att se att plåtar och takpannor är hela och sitter på plats.
  • Golvbrunnar kan ställa till problem om du inte har backventiler – se till att ha filtar och något tungt att ställa ovanpå för att stoppa vatten från att komma in.
  • Bor du inom område med stor risk för översvämning bör du köpa en egen dränkbar pump för att kunna tömma din källare.
  • Torka, pumpa eller ös ut vatten så fort som möjligt.
  • Bryt strömmen eftersom vattnet kan vara strömförande.
  • Vid inträffad skada – kontakta ditt försäkringsbolag.
Pierre Jönsson Ågren
pierre@borasnyheter.se