Sverige

Sammanställning av bränder i e-fordon

MSB har under de senaste åren följt riskerna med bränder i el- och hybridfordon. Vid en genomgång av inträffade bränder för 2020 konstateras att det är förhållandevis få bränder i personbilar som drivs helt eller delvis med litiumjonbatterier.

Antalet el- och hybridfordon ökar stadigt. En del i MSB:s arbete är att följa och identifiera de svårigheter och utmaningar som finns för räddningstjänsterna vid insatser, där man till exempel kommer i kontakt med giftig rök eller där man ska släcka bränder i litiumjonbatterier. I en sammanställning över bränder i e-fordon som räddningstjänsten rapporterat till MSB har det mellan åren 2018 och 2020 inträffat 171 bränder i fordon med litiumjonbatterier eller i laddningsanläggningar för batteridrivna transportfordon (bilar, cyklar, hoverboards med mera) varav personbilar stod för 34 bränder. Under samma period har antalet personbilar med batteridrift eller kombinerad drift med batteri och bränsle fördubblats och är nu över 300 000.

– Det vi kan se från denna sammanställning är att det inte sker fler bränder i el-/hybridbilar än bilar som drivs av fossila drivmedel, säger Ulf Bergholm, olycksutredare på MSB.

Bränder i el cyklar

Antalet bränder i el cyklar har blivit fler de tre senaste åren. Under 2020 rapporterade räddningstjänsten 23 sådana bränder mot 15 året innan. Samtidigt blir el cyklarna också fler. Enligt Cykelbranschen såldes det runt 100 000 el cyklar från 1 september 2019 till 31 augusti 2020.

Risker med brand i batterier

Det finns framförallt två risker som förknippas med litiumjonbatterier.

  • Termisk rusning som kan starta en brand i batteriet,
  • utsläpp av farliga gaser vid brand.

– Det viktigt att laddningen sker på ett säkert sätt och enligt rekommendationer från tillverkare samt enligt de regelverk som Elsäkerhetsverket har, säger Ulf Bergholm.

Laddning av e-fordon

När det gäller de mindre e-fordonen (cyklar, sparkcyklar med flera) som har löstagbara batterier rekommenderar MSB att laddning sker under uppsikt och inte i närheten av andra brännbara material. Om batterier laddas inne i bostaden så ska är det viktigt att det finns brandskydd (brandvarnare, pulversläckare och brandfilt) och att alla i bostaden är vet hur de tar dig ut ur huset om det börjar brinna.

– Nya produkter ger nya risker och det är viktigt för oss på MSB att vi håller oss uppdaterade. Därför fortsätter vi arbetet med att följa upp bränder i fordon med litiumjonbatterier för att också kunna ge ett fortsatt bra stöd till räddningstjänsterna, säger Ulf Bergholm.

Samarbete med andra aktörer

MSB samarbetar även med andra myndigheter och aktörer kring frågorna, både nationellt och internationellt, för att hålla oss uppdaterade och löpande samla in ny kunskap. Vi fortsätter följa utvecklingen inom området, antalet bränder och olyckor med litiumjonbatterier och uppdatera våra rekommendationer när så behövs.

Pierre Jönsson Ågren
pierre@borasnyheter.se