Borås

Så ska grannar agera vid våld i nära relationer

Varje år dödas runt tjugo personer i Sverige av sin nuvarande eller tidigare partner, och drygt 200.000 barn växer upp med våld i hemmet. Nu utbildar Bostäder i Borås sina hyresgäster i hur man som granne kan avbryta en våldssituation – och på så sätt rädda liv.

– Det här är ett långsiktigt arbete som vi kallar för ”Våga bry dig om”, säger Genc Avdiu, utvecklingsledare på Bostäder i Borås. Målet är att bidra till ökad trygghet för alla våra hyresgäster och visa att vi tillsammans kan göra skillnad.

”Våga bry dig om” baseras på Huskurage, en metod för att förebygga, förhindra och stoppa våld i nära relationer. Alla som bor hos Bostäder i Borås kommer att informeras om hur man som granne bör agera vid en misstänkt våldssituation. Det handlar om att ringa polisen, knacka på för att avbryta eller anmäla till socialen om man misstänker att ett barn far illa.

– I ett samhälle med att allt hårdare klimat blir det också allt viktigare att vi vågar bry oss och visa varandra omtanke, säger Genc Avdiu. Allt för ofta hör vi i efterhand om grannar som sett, hört och anat, men inte vetat vad de skulle göra. Att ringa polisen, knacka på eller anmäla till socialtjänsten är handlingar som kan rädda liv.

Bostäder i Borås gör ”Våga bry dig om” till en stående punkt vid alla event och aktiviteter för sina hyresgäster. Man hoppas kunna bjuda in till en föreläsning med Peter Rung, grundare av Huskurage, i början av 2022 och det finns även planer på att göra en film om ämnet.

– Vi vill ge våra hyresgäster verktyg så att de vet hur de ska göra om de misstänker att någon far illa, säger Genc Avdiu. Samtidigt förhindras förhoppningsvis eventuella gärningsmän av vetskapen om att det finns grannar som kommer att agera. Och de som utsätts för våld förstår att de kan få hjälp.

Pierre Jönsson Ågren
pierre@borasnyheter.se