I Borås nordvästra entré, på populära och familjevänliga Byttorp planerar Cernera Fastigheter AB (”Cernera”) nya bostäder som kommunen nu lämnat positivt planbesked för.

Projektet Byttorpslund omfattar omkring 50 lägenheter i varierande storlekar. Det är präglat av omgivningens trädgårdskaraktär med fristående flerbostadshus, detaljrikedom och kulörschema.

Byttorpslund har en bred målgrupp, där vi lägger vikt på förutsättningar för ett bra socialt samspel. Området ligger centrumnära men har även närhet till natur och kommunikation.