Bostäder i Borås fortsätter att engagera Borås invånare i arbetet med att skapa en socialt hållbar stad. I våras anställde de ett trettiotal personer för att ta reda på hur boende på Norrby vill förbättra sitt område, och nu har turen kommit till Hässleholmen. 20 personer projektanställs för att intervjua hässleborna och få dem delaktiga i arbetet.

–Dialogen med de som bor på Hässleholmen är oerhört viktig för att vi ska få en samlad bild av vad som behövs göras för att få ett tryggare och trivsammare område, säger Talar Kirkor, chef för områdesutveckling på Bostäder i Borås. Genom ett gemensamt engagemang kan vi hitta rätt väg framåt.

Hässlebornas delaktighet ligger alltså till grund för den fortsatta utvecklingen av området och därför anställer Bostäder i Borås nu ett 20-tal personer som ska intervjua alla som bor på Hässleholmen under en 6-veckorsperiod. De intervjuer som tidigare gjorts på Norrby har resulterat i arbetsgrupper bestående av norrbybor som arbetar för att genomföra förändringarna. Nu är förhoppningarna att likande resultat ska uppnås på Hässleholmen.

–Först och främst behöver vi hässlebornas egna åsikter och önskningar, säger Talar Kirkor. Därefter kan vi som bostadsbolag arbeta tillsammans med kommunen och andra samhällsaktörer för att se till så att förändringarna genomförs. På så sätt kan vi skapa ett attraktivare, tryggare och trivsammare Hässleholmen.