I dag släpptes Stockholmsenkäten 2022, en undersökning som besvaras av ungdomar i årskurs 9 och i år 2 på gymnasiet. Resultaten visar att den psykiska ohälsan ökar bland eleverna, särskilt bland flickor. Feministiskt initiativ Stockholm kritiserar Alliansen och Miljöpartiets nedskärningar och presenterar förslag för att förbättra flickors livsvillkor.

Nästan hälften av flickor i årskurs 9 uppger att de mår psykiskt dåligt. Det är en ökning med 5 procentenheter från 2020.

– Det här är allvarliga siffror. Det grönblå styrets nedskärningar påverkar elevhälsan. Detta är något som Akadamikerförbundet SSR kritiserade styrets budget för, men de valde att inte lyssna. Nu måste vi satsa på elevhälsan och stärka skolornas samverkan med psykiatrin, säger Lisa Palm, gruppledare för Feministiskt initiativ i Stockholms stad.

Feministiskt initiativ är också kritiska till det grönblå styret i region Stockholm, som har gjort nedskärningar i BUP från 16 enheter till 9.

– Situationen blir självklart sämre med alla dessa nedskärningar. Det är tydligt att flickors livsvillkor måste högre upp på den politiska agendan. Vi måste tillföra mer resurser till elevhälsan, och stödet till unga flickor utsatta för sexuella övergrepp behöver förbättras, säger Lisa Palm.

För att förbättra flickors livsvillkor vill Feministiskt initiativ i Stockholms stad:

· Stärka stödet till unga flickor utsatta för sexuella övergrepp
· Sätta maxtak för antal elever per kurator
· Höja kompetensen om killars våld mot tjejer i verksamheter som möter unga
· Inkludera utbildning om killars våld mot tjejer i föräldrastödsprogram.