Borås

Kraftig ökning av smittspridning i Borås

Smittspridningen av covid-19 ökar kraftigt i Borås enligt siffor från Smittskydd Västra Götaland. Läget är allvarligt och alla måste hjälpas åt och ta sitt ansvar.

– Vi har just nu en kraftig smittspridning i Borås. Jag vädjar därför till er alla att inte slappna av riktigt ännu. Längre fram kommer tillräckligt många att vara vaccinerade för att vi ska kunna ändra vårt beteende, men där är vi inte ännu, säger Kommunstyrelsens ordförande Ulf Olsson (S).

Vaccinationerna av de äldre har gjort att smittspridningen har minskat i denna grupp. Men i de flesta andra åldrar visar statistiken på dystra uppåtgående kurvor och ökningen ser inte ut att avta. Därför kallade Smittskydd idag Borås Stad till ett möte för att prata om situationen och för att påminna om hur viktigt det är att alla fortsätter att följa såväl nationella som regionala rekommendationer.

– Vaccinationerna pågår för fullt men innan vi har avsedd effekt av dessa så måste vi alla ta vårt ansvar och fortsätta med att hålla avstånd och inte skapa nya kontaktytor. Det gäller alla åldrar, vi är alla en del av vårt samhälle och måste hjälpas åt ända tills vi har tagit oss ur det här, säger Birgitta Arnholm, biträdande smittskyddsläkare.

Pierre Jönsson Ågren
pierre@borasnyheter.se